POP3-innovatieproject zoekt nieuwe verdienmodellen tegen bodemdaling

De melkveehouderij in het Groene Hart staat momenteel voor grote uitdagingen. Het aantal landbouwbedrijven is sterk afgenomen, evenals de biodiversiteit in het gebied.

Bovendien zorgt de ontwatering voor bodemdaling en een hoge uitstoot van CO2, die vrijkomt bij de afbraak van veen. In het POP3-innovatiesamenwerkingsproject Groene Cirkels gaan verschillende partijen aan de slag om oplossingen voor deze problemen te zoeken.

Groene cirkels

De Groene Cirkels willen nieuwe verdienmodellen ontwikkelen, waaronder het vermarkten van CO2-credits. Ook willen ze peilgestuurde onderwaterdrainage aanleggen en de biodiversiteit in het gebied versterken.

Ondertekening convenant

Op 1 februari was de aftrap van het project met de ondertekening van een convenant door Zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie DeltaMilk, het waterschap Rivierenland, Wageningen Research, Rabobank en de provincie Zuid-Holland. Een nieuwsbericht is te lezen op de website van de provincie Zuid-Holland.

In een filmpje op Youtube wordt de ambitie van het project Groene Cirkels Kaas op een heldere manier uitgelegd.

Nieuwsbrief Klimaat 9 mei 2019

Dit bericht hoort thuis in de Nieuwsbrief Klimaat van 9 mei 2019.

Ondertekening nieuwe verdienmodellen tegen bodemdaling