Carlo Vromans aan de slag bij het Regiebureau POP

Per 1 juni zal Carlo Vromans deel gaan uitmaken van het team van Regiebureau POP en dit delen we graag via deze weg. Om zichzelf te introduceren heeft Carlo onderstaand stuk geschreven.

Carlo stelt zich voor

Vanaf 1 juni 2020 ga ik het Regiebureau POP versterken als senior stafmedewerker Monitoring en Evaluatie. Ik hoop in deze rol een waardevolle bijdrage te kunnen leveren bij de verantwoording van de inzet van de middelen, zowel van de EU als ook van de andere partners in het POP. Mijn streven is dat de rapportages niet alleen gebruikt worden als onderbouwing van de juiste inzet van de middelen, maar dat deze ook gebruikt kunnen worden om sturing te geven aan de programma’s, zowel bij POP3 als bij de transitieperiode en dat ze als basis kunnen dienen voor de monitoring en evaluatie van het nieuwe GLB. Ik ben de afgelopen jaren met enige regelmaat op bezoek geweest bij het Regiebureau en heb al vaak op een plezierige manier samengewerkt met een aantal medewerkers van het Regiebureau, evenals met de provinciale POP-coördinatoren. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging. 

Achtergrond

De eerste 20 jaar van mijn leven heb ik doorgebracht in Riel, een Brabants dorpje tegen de Belgische grens onder de rook van Tilburg. Als geboren en getogen plattelander ben ik na de middelbare school in Wageningen tropische bosbouw gaan studeren. Na mijn studie en enkele kortdurende baantjes ben ik in 2001 aan het werk gegaan bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Gelderland. In eerste instantie deels als technische medewerker bij landinrichtingsprojecten en deels bij de beoordeling van POP1 aanvragen. Al vrij snel was ik fulltime bezig met POP1. Eerst als projectleider, daarna als Betaalorgaan Coördinator (beoordelen van de EU conformiteit) en tenslotte vanaf 2006 als teamhoofd van het team wat belast was met de beoordeling van diverse subsidies voor de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. Na een reorganisatie in 2012 ben ik landelijk aan de slag gegaan bij het DLG Betaalorgaan en heb ik onder andere als projectsecretaris meegeholpen bij de totstandkoming van POP3. Nog net voor de opheffing van DLG ben ik overgestapt naar het Kadaster, afdeling Ruimte en Advies om daar als senior projectleider financiering en subsidies het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW) en in mindere mate verkavelingsprojecten te ondersteunen. In die hoedanigheid ben ik het afgelopen jaar ook betrokken bij een aantal werkgroepen die zich bezighouden met het NSP.