Websites Toekomst GLB en Netwerk Platteland

Op de website Toekomst GLB staat veel informatie over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

In opdracht van LNV wordt deze website beheerd door bureau de Lynx en heeft veel raakvlakken met de website Netwerk Platteland.

Content websites

Netwerk Platteland gaat over de tweede pijler van het huidige GLB (2014 – 2020), terwijl Toekomst GLB over de komende GLB-periode (2021 - 2027) gaat. Op de Toekomst GLB website staat o.a. informatie over de ontwikkeling van het Nationaal Strategisch Plan waarvoor het Regiebureau POP, op basis van de kennis van de huidige programmaperiode, inbreng levert.

Doelgroep websites

Aangenomen mag worden dat de bezoekers van beide websites voor een groot deel overeen komen. Voor de website van het Netwerk Platteland zijn dat overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschappen), adviesbureaus en andere erfbetreders, onderzoekers, onderwijsinstanties en andere betrokkenen bij POP3-projecten. De webstatistieken van de website Toekomst GLB laten een duidelijke trend zien. Zo is het aantal paginaweergaven en bezoekers ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk gestegen.

Informatie EU

Op beide websites wordt informatie verspreid van de Europese Unie. Op de site van Netwerk Platteland gaat het om informatie over de uitvoering van het huidige programma (EU-netwerk voor het platteland, EIP-Agri, Horizon Europe) en bij Toekomst GLB over berichten met betrekking tot het EU-beleid dat invloed heeft op het toekomstige programma. Dit betreft o.a. de informatie over de Green Deal, waar de boer-tot-bordstrategie (farm-to-fork)  en de Biodiversiteit strategie onderdelen van zijn.

Beeld: Paul Tolenaar