Webinar over het ondersteunen van POP3-subsidieaanvragers

Het Regiebureau POP organiseerde op 7 juli 2020 een Webinar voor medewerkers van provincies en andere overheden betrokken bij het ondersteunen van POP3-subsidieaanvragers.

De Webinar was bedoeld om goede voorbeelden uit te wisselen. Aan bod kwamen de verschillende manieren waarop provincies initiatiefnemers informeren, helpen bij het indienen van een aanvraag en ondersteunen bij de uitvoering van hun project.

Verschil per provincie

De informatievoorziening en het ondersteunen van aanvragers verschilt per provincie. Diverse communicatiemiddelen worden ingezet om dit proces soepel te laten verlopen. In de Webinar is de aanpak van de provincies en de ideeën over de gewenste ondersteuning in de transitieperiode en de komende GLB-periode gedeeld.

Inspirerende voorbeelden

Daarbij kwamen diverse inspirerende voorbeelden langs.

  • Provincie Utrecht heeft de infographic Stappenplan aanvragen POP3-subsidie gemaakt om potentiële aanvragers te informeren over de te nemen stappen bij de maatregelen Kennisoverdracht, Samenwerking voor innovaties en Fysieke investeringen.
  • Provincie Zeeland maakte een aantal filmpjes met inspirerende voorbeeldprojecten toen geconstateerd werd dat de aanvragen voor LEADER achterbleven.
  • Provincie Noord-Brabant organiseerde meerdere goedbezochte informatiebijeenkomsten op locatie over de aanvraagprocedure van o.a. fysieke investeringen.
  • In de provincie Noord-Holland is in samenwerking met de waterschappen en LTO het Landbouwportaal Noord-Holland ontwikkeld. Inmiddels weten de agrariërs dit portaal te vinden en hebben 1.200 agrariërs daarvan gebruik gemaakt.
  • Provincie Gelderland heeft voor het ondersteunen van de maatregel voor innovatieve concepten o.a. inspiratiebijeenkomsten georganiseerd.
  • Voor de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe verzorgt SNN o.a. de ondersteuning van projecten in de uitvoeringsfase. SNN heeft een vaste behandelaar van het project van aanvraag tot vaststelling, wat zorgt voor veel persoonlijk contact.
Project van LEADER Midden- en Noord-Zeeland: Fruitteeltmuseum – het Buitenmuseum