Publieksversie Jaarverslag 2019 over POP3 nu online!

De publieksversie van het Jaarverslag 2019 over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) staat vanaf vandaag op onze website. 

‘Wat een boer niet kent, weet ’ie niet’ is de titel van de zojuist verschenen publieksversie van het jaarverslag over 2019. Het jaarverslag gaat over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Voortgang programma in beeld brengen

Met dit jaarverslag legt het Regiebureau POP verantwoording af over de besteding van de Europese en nationale middelen. Dat doen we door de voortgang van het programma per thema cijfermatig in beeld te brengen en de betekenis daarvan te duiden.

Bijdrage aan een vitaal platteland

Ook laten we initiatiefnemers van projecten aan het woord. De mooie beelden daarbij laten zien hoe POP3 bijdraagt aan een vitaal platteland, waar boeren investeren in een duurzame en innovatieve landbouw en een goede boterham verdienen, burgers en boeren met elkaar in verbinding staan en we met z’n allen genieten van een prachtige natuur en biodiversiteit.

Beeld: Phil Nijhuis