Hoe denk jij over plattelandsontwikkeling en voedselproductie in het nieuwe GLB?

Het nieuwe GLB (waarschijnlijk vanaf 2023) gaat toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de terreinen waarop subsidies van het GLB zich kunnen richten is plattelandsontwikkeling, voedsel en dierenwelzijn.

We nodigen je uit om hierover met ons mee te denken. Dat kan in één van de zes online sessies die we organiseren.

Nationaal Strategisch Plan

De programmaorganisatie van Rijk en provincies werkt op dit moment aan het Nationaal Strategisch Plan. In dat plan staat hoe Nederland de Europese middelen voor het platteland gaat inzetten.

Hoe zorgen we voor een leefbaar platteland en een toekomstbestendige voedselproductie?

Er wordt steeds meer gevraagd van het platteland. Dat geldt voor bijdrage aan voedselproductie, biodiversiteit, klimaatopgaven, maar ook aan een goede omgeving voor werk, wonen en recreatie. De landbouw speelt hierin de sleutelrol. Hoe houden we met het GLB het platteland leefbaar, in de breedste zin van het woord?

Meedenken over maatregelen

In onze online sessies gaan we allereerst in op de uitdagingen die we zien voor het platteland. We hebben een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt. Deze vormt de basis voor de discussie. In het tweede deel willen we graag dat je met ons meedenkt bij het opstellen van een maatregelenpakket. Welk type acties kunnen we het best inzetten om aan de uitdagingen het hoofd te bieden?

Voor wie zijn deze consultaties interessant?

  • Deskundigen van de betrokken overheden (rijk, provincies en waterschappen),
  • Agrariërs die zich betrokken voelen bij de brede ontwikkelingen op het platteland
  • Onderwijs- en kennisinstellingen,
  • NGO’s
  • Intermediairen.

Hoe geef ik me op?

Wil je meedoen of wil je meer weten? Opgeven kan via de website van 'toekomst GLB' of kijk op de website Toekomst GLB.

Voor vragen of opmerkingen kun je een bericht sturen naar j.wiersma@fryslan.frl

Beeld: Valerie Kuypers