Terugblik op een succesvolle Landelijke LEADER-dag 2020

De Landelijke LEADER-dag 2020 was met recht een nieuwe versie van de LEADER-dag te noemen!

Dit jaar vond de landelijke LEADER-dag namelijk plaats in een “hybride” vorm, geheel passend bij de (on)mogelijkheden van deze tijd. In het Holstohus in Olst in de provincie Overijssel was een heuse studio gebouwd.

De filmpjes en de gesprekken die daar aan tafel werden gevoerd waren door iedereen via YouTube te volgen.

De hele webcast via het YouTube kanaal van Netwerk Platteland
duur 02:21:39

Actuele thema's

Ruim 220 deelnemers namen deel aan het ochtendprogramma. In een mooie mix van filmpjes en gesprekken kwam een aantal  thema’s die op het platteland spelen aan bod: werken met vrijwilligers, herbestemming van (religieus) erfgoed, streekproducten en jongeren op het platteland.

Ferenc van Damme van de provincie Overijssel vertelde over ‘de spelregels van de nieuwe samenleving’ en zette aan tot denken: hoe raken we mensen in deze tijd van razendsnelle veranderingen zodat zij voelen dat de publieke zaak ook van hen is?

In de middag werden enkele thema’s in een drietal online workshops verder uitgediept. Bij elke workshop staan de gegeven presentaties, achtergronddocumenten en in twee gevallen ook een link naar een opname van de workshop:

DemoCrazy! Door Ferenc van Damme:

  • Zoom workshop - Streekfondsen door Jolanda Kemna en Maarten Scherrenburg (Youtube)

Eerste reacties van deelnemers positief

De eerste reacties op deze landelijke LEADER-dag zijn positief. Deelnemers geven aan dat ze de vorm van een webcast gezien de omstandigheden goed gekozen vonden.

De uitzending werd ook gewaardeerd en men vond de onderwerpen ook goed gekozen. De mountainbiker, Marijn Laarman, die in het Holstohus van de trappen fietste, wordt ook genoemd als een van de hoogtepunten.

Velen geven ook aan de LEADER-dag aan te gaan bevelen aan anderen in hun netwerk. Ook zijn er we al waardevolle tips. Zo werd een stand van zaken gemist over wat er tot nu toe met LEADER is gerealiseerd. En er zou bijvoorbeeld meer aandacht mogen zijn voor de (nabije) toekomst van LEADER.

We hopen nog meer reacties binnen te krijgen en we gaan dan met de tips en aanbevelingen aan de slag, voor de LEADER-dag van volgend jaar of op een andere manier.

Beeld: Marianne Breedijk