Denk mee over de toekomst van het Europese platteland

De Europese Commissie heeft jouw mening nodig om de toekomst van het Europese platteland – en dus ook dat van Nederland – vorm te geven. Wil je daarom deze enquête invullen?

Beeld: Phil Nijhuis

De Langetermijn Visie

De Europese Commissie gaat werken aan een Langetermijn Visie op het Europese Platteland (2040) (Long Term Vision for Rural Areas) om plattelandsgebieden te helpen bij hun specifieke uitdagingen op het vlak van demografie, digitalisering, armoede en beperkte toegang tot voorzieningen. 

De Europese Commissie wil die strategie opstellen in nauwe betrokkenheid van bewoners van het platteland, lokale en regionale overheden. De visie moet in het voorjaar gereed zijn.

Hoe kun jij bijdragen?

Als eerste stap is nu een internetconsultatie gestart. De Europese Commissie heeft aan de Netwerken Platteland van de lidstaten gevraagd om deze een ruime bekendheid te geven. Jouw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

Deelnemen kan via de link op de website van de Europese Commissie.

Om ongewenst gebruik te voorkomen is eenmalige registratie noodzakelijk.

Infographic: Het proces van het tot stand komen van de Long Term Vision for Rural Areas meer in detail.