Uitnodiging Conferentie I’m In! op 2 en 3 december

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de online conferentie I’m in!

Toekomstbestendig boeren

In 2023 gaat het nieuwe Europees landbouwbeleid van start. Dit nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen.

Maar hoe precies? Hoe zorgen we ervoor dat we resultaten bereiken op het gebied van natuur en milieu, en tegelijkertijd agrariërs versterken in hun ondernemerschap? Dat bespreken we tijdens de online conferentie I’m in! Over POP3 en het nieuwe GLB.

Resultaten en experimenteren

Tijdens deze tweedaagse conferentie putten we inspiratie uit de mooie resultaten van het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Totdat het nieuwe GLB in werking treedt, wordt het POP3 met twee jaar verlengd. Hoe gebruiken we deze tijd van POP3+ (transitieperiode) om te experimenteren én urgente uitdagingen het hoofd te bieden?

Jouw bijdrage is nodig

Voor het nieuwe GLB schrijft elke Europese lidstaat zijn eigen Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP). Er liggen kansen om invloed te hebben op de inhoudelijke totstandkoming van het nieuwe GLB.

De hoofdlijnen zijn uitgewerkt maar we hebben jouw kennis en ervaring nodig om verder te verdiepen en concretiseren. We nodigen je uit om mee te denken hoe we samen het nieuwe GLB tot een succes kunnen maken.

Programma

De conferentie bestaat uit webinars en workshops op woensdag 2 en donderdag 3 december en een afwisselende talkshow op 3 december.

Talkshow

De talkshow heeft een sterk interactief karakter en biedt vanuit verschillende perspectieven een inhoudelijke, inspirerende en informatieve blik op het nieuwe POP3, POP3+ en het nieuwe GLB-NSP.

Agrarisch ondernemers delen hun persoonlijke verhalen over de actualiteit en hun ambities voor de toekomst en gaan hierover in gesprek met Carola Schouten, minister van LNV. Tijdens de talkshow schuiven ook gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Henk Staghouwer aan.

Deelnemers aan deze talkshow zijn onder andere:

  • Agrarisch ondernemers
  • Minister Carola Schouten van LNV
  • Jo-Annes de Bat, gedeputeerde provincie Zeeland en voorzitter van het landsdelig bestuurlijk overleg POP3 en POP3+
  • Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen en IPO portefeuillehouder GLB.

De conferentie brengt jou

  • Informatie over POP3, POP3+ en het GLB-NSP.
  • Inspiratie om succesvol vervolg te geven aan POP3+ door terug te kijken naar de behaalde resultaten van POP3 en vooruit te kijken naar wat POP3+ te bieden heeft.
  • De mogelijkheid om inhoudelijk bij te dragen aan het GLB-NSP op basis van jouw kennis en ervaring in diverse workshops en webinars, die te vinden zijn op de aanmeldsite.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de talkshow, de webinars en de workshops. Na jouw aanmelding ontvang je verdere informatie.

Beeld: Elona Moerdijk