Denk mee over de toekomst van het Europese platteland 2

De Europese Commissie heeft jouw mening nodig om de toekomst van het Europese platteland -en dus ook dat van Nederland- vorm te geven.

In dit bericht zijn de mogelijkheden aangegeven om inbreng te leveren voor de Langetermijn Visie voor het platteland.

De Langetermijn Visie

De Europese Commissie gaat werken aan een Langetermijn Visie op het Europese Platteland (2040) (Long Term Vision for Rural Areas) om plattelandsgebieden te helpen bij hun specifieke uitdagingen. De Europese Commissie wil die strategie opstellen met de bewoners van het platteland, lokale en regionale overheden.

Vergroot afbeelding
Beeld: Paul Tolenaar

Basis voor EU-plattelandsbeleid

Na vaststelling zal de visie de basis zijn voor het EU plattelandsbeleid. Het gaat hierbij niet alleen om het landbouwbeleid, maar alle uitdagingen waar plattelandsgebieden voor staan, zoals digitalisering, voorzieningenniveau, duurzaamheid en demografie.

Planning

De beschikbare tijd om inbreng te leveren voor de visie is beperkt. Tot uiterlijk 28 januari 2021 kunnen beelden, verhalen, knelpunten en kansen ingediend worden.

De resultaten van de publieke consultatie worden gepresenteerd in een grote conferentie in maart 2021. Voor de zomer 2022 zal de visie definitief worden gepresenteerd aan de Europese Raad en het Europese Parlement.

Hoe kun jij bijdragen?

Op twee manieren kan je inbreng leveren:

  1. Invullen van een enquête over de langetermijn visie van het platteland die op de website van de Europese Commissie staat. Om ongewenst gebruik te voorkomen is eenmalige registratie noodzakelijk
  2. Het leveren en organiseren van eigen input, bv door een (online) workshop in een gebied of met een organisatie te houden. Hiervoor zijn door de EU enkele bruikbare tools ontwikkeld:

Meer informatie?

Mocht er behoefte zijn aan en belangstelling zijn voor meer informatie over het gebruik van de toolbox, de enquête en het proces naar de Europese visie toe, dan zullen Regiebureau POP en Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) in december een online masterclass organiseren. Interesse? Stuur dan een e-mail naar Tamara Franken, tfranken@ipo.nl.

Vergroot afbeelding
Infographic: Het proces van het tot stand komen van de Long Term Vision for Rural Areas in detail