POP3 projecten en de ontwikkeling van robots

De Hoeksche Waardse veldrobot ‘Robotiller’ is eind vorig jaar op de tweede plaats geëindigd tijdens de verkiezing van "Best Concept Field Robot 2020" tijdens de FIRA 2020 France. Een overzicht van robotica in POP-projecten.

Er gebeurt veel in de landbouw op het gebied van robotica. De akkerbouw organisatie H-WodKa uit de Hoeksche Waard is bezig met de ontwikkeling van een veldrobot. Een mooie aanmoediging dat ‘Robotiller’ dus op de tweede plaats mocht eindigen. Hoe belangrijk de  ontwikkelingen zijn blijkt wel, nog vier POP3 projecten zijn bezig met het ontwikkelen van robots.

POP3 Robotprojecten op een rij

Hierbij een overzicht van de POP3 projecten die bezig met de ontwikkeling van robots.

 1. De akkerbouw organisatie H-WodKa is in het kader van het Zuid-Hollandse POP3 investeringsproject ‘Robotisering voor het ontlasten van de bodem’ bezig met de ontwikkeling van de eerder genoemde Robotiller. De zaai- en pootbedbereiding heeft plaats wanneer de bodem nog weinig draagkrachtig is. De Robotiller speelt hierop in door zijn (relatief geringe) gewicht over de volledige breedte van een werkgang te verdelen. De veldrobot heeft een waterstof-brandstofcel als krachtbron.
 2. In het Brabantse innovatieproject automatisch wieden praktijkrijp wordt een precisie wiedmachine verder ontwikkeld en verfijnd. Er wordt gewerkt aan het realiseren van gewasherkenning, het multi-inzetbaar maken voor verschillende gewassen en het geschikt maken voor toepassing op zandgrond.
 3. Het innovatieproject in Flevoland WeedBuster ontwikkelt en valideert een prototype robot die automatisch onkruid herkent en wiedt. Er wordt gewerkt aan het destructiemechanisme, de onkruiddetectie, de robotarm met aansturingssoftware en het zelfrijdend solar aangedreven voertuig.
 4. In het Brabantse innovatieproject autonome maaier wordt een lichte autonome maairobot ontwikkeld, die ook bij natte weersomstandigheden in staat is te maaien. Op een melkveehouderijbedrijf wordt de techniek ontwikkeld, verder verfijnd en gedemonstreerd.
 5. Het innovatieproject in Brabant Robotisering van de aardbeienoogst wordt een aardbeienplukrobot ontwikkeld, die bestaat uit een plukrobot samenwerkend met een logistieke robot en een oogst-managementsysteem. Indien het project slaagt dan wordt het volledig geautomatiseerd oogsten van aardbeien op stellingen mogelijk.

Netwerkvorming robotica met EU-project

Door in EU-verband samen te werken kan de ontwikkeling van robots worden versneld. Een voorbeeld hiervan is het agROBOfood project, een Horizon 2020 project, waar Wageningen University & Research de leiding van heeft. Dit project ondersteunt bedrijven in heel Europa bij het toepassen van door robotica gedreven innovaties in agrifood.

Voordelen van robots

Het gebruik van robots in de landbouw heeft meerdere voordelen. Het grootste voordeel is dat er minder arbeid nodig is, wat naast kostenbesparing ook van belang is voor teelten en gebieden waar de beschikbaarheid van arbeidskrachten een probleem is. Andere voordelen zijn:

 • Plukrobots kunnen zorgen voor een betere kwaliteit van groente en fruit
 • Lichtere voertuigen zorgen voor minder bodemverdichting
 • Wiedrobots zorgen voor vermindering gebruik van herbiciden
 • Robot-technologie kan een impuls geven aan de toepassing van strokenteelt (zie foto)
 • In de melkveehouderij kunnen autonome maaiers zorgen voor een verbeterde ruwvoerproductie en afname afhankelijkheid van krachtvoer.
 • Overschakeling van het gebruik van diesel naar groene energie

Mocht u meer informatie willen over POP3 projecten of mist u uw project in het overzicht van robots neem dan gerust contact met ons op. E-mail: regiebureau@rb.agro.nl