Regiebureau POP stoomt door met verbreed werkplan 2021

Komende jaren ligt de focus op de verlenging van het huidige POP3: POP3+ (2021/2022) en zogenaamde aan het programma gekoppelde COVID herstelfondsmiddelen. Er zijn voor deze verlenging meer Europese middelen beschikbaar gekomen dan voor eerdere jaren.

Het werkplan voor 2021 van het Regiebureau is gereed en goedgekeurd door het Comité van Toezicht POP. In het werkplan schetst het Regiebureau POP zijn inzet en beoogde resultaten voor 2021. Rijk, provincies en waterschappen hebben afgesproken om zorg te dragen voor de cofinanciering.

Taken Regiebureau

Belangrijke taken voor 2021 zijn het inrichten en uitvoeren van het POP3+ inclusief de herstelfondsmiddelen. Samen met de netwerkpartners wordt gekeken hoe er omgegaan wordt met de effecten van COVID-19 op het programma. Ook wordt verder meegebouwd aan het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB (Europees landbouwbeleid). Daarnaast blijft aandacht bestaan voor de monitoring en evaluatie van het POP3, de verantwoording in Brussel en de kennisverspreiding.

Kennis in beeld

Op weg naar het nieuwe NSP-GLB wil het Regiebureau komend jaar meer aandacht geven aan de resultaten van het programma. Veel projecten uit de eerste periode POP3 zijn of worden nu afgerond. Ook op deze website kunt u al veel informatie vinden over de POP-projecten. Voor landelijk overzicht op de verschillende thema’s van het POP3 kunt u kijken in de projectendatabase. Deze bevat inmiddels meer dan 200 projecten. Daarnaast kun u interessante verhalen en interviews over de projecten vinden op de Inspiratie pagina en op de social media van Netwerk Platteland. De overzichten op de website zijn niet volledig en worden nog dagelijks aangevuld. Mist u uw project in de database of wilt u met een leuk interview over uw project op deze website staan? Neem dan contact op met: Communicatie Regiebureau POP.

Resultaten input voor het NSP

De opgedane kennis en ervaring in de huidige periode zijn mede input voor het NSP. Er is veel denkwerk en creativiteit nodig om dat nieuwe stelsel zodanig te ontwikkelen dat het effectief en efficiënt is. Een programma nog meer gericht op de impact van de POP inzet. Daarbij eenvoudig uitvoerbaar en met zo min mogelijk administratie voor de aanvragers en ontvangers van geld vanuit het NSP.