Verslag van de 19e bijeenkomst van de National Rural Networks

De bijeenkomst richtte zich vooral op de rol van de National Rural Networks (NRN) om Transnationale samenwerking (TNC) te bevorderen, uitwisseling over de geplande activiteiten van de ENRD en het Servicepoint EIP-Agri, de Rural Vision Week en de uitreiking van de Rural Inspiration Award 2021.

Het opwarmertje van de 19e NRN bijeenkomst startte met een rondje “hoe koud is het bij je”? Want over de binnengetreden koudegolf in Europa konden vrijwel alle deelnemers wel meepraten.

Transnationale Samenwerking en LEADER

Mede organisator Luxemburg van deze bijeenkomst liet in korte filmpjes zien hoe zij de transnationale samenwerking (TNC) invullen. Al hun 5 LEADER gebieden hebben minimaal één grensoverschrijdend project. Deze manier van werken levert verschillende dingen voor hen op zoals: kennisuitwisseling over een zelfde thema en ideeën over wat al dan niet in het eigen gebied toegepast kan worden. Samenwerken met partners van andere culturen geeft ook invulling aan  “Europese identiteit”. Maar een blik van buiten kan ook zelfvertrouwen opleveren omdat bevestigd wordt dat er aan goede dingen wordt gewerkt.

De ENRD stimuleert op Europees niveau de samenwerking door bijvoorbeeld publicaties, een database en een tool om partners te vinden. Wil je meer weten over TNC dan kun je meer informatie vinden op de ENRD website.

Long Term Vision for Rural Areas (LTVRA)

De afgelopen maanden heeft de consulatie voor de LTVRA plaatsgevonden. In verschillende lidstaten zijn de NRN’s actief geweest om de consulatie te faciliteren. In totaal 19 landen hebben inbreng geleverd waarbij ruim 2000 personen betrokken waren. De resultaten worden gepresenteerd en bediscussieerd tijdens de Rural Vision Week die van 22 tot en met 26 maart plaatsvindt. Daarnaast worden er tal van workshops  gehouden. Voor elke lidstaat is een mogelijkheid om een eigen korte workshop te hosten en een stand te organiseren op de virtuele marktplaats.  Als u ideeën hebt over het organiseren van een stand of workshop kan het Regiebureau POP u hierbij helpen. Of kijk voor meer informatie op: Rural Vision Week

Op 25 maart wordt tijdens de Rural Vision Week wordt de Rural Inspiration Award 2021 uitgereikt. Vanuit Nederland zijn hiervoor 3 projecten aangedragen.

Crossborder cooperation EIP-AGRI

Naast de transnationale samenwerking bij LEADER vindt er ook tussen operationele groepen van  EIP-AGRI samenwerking over de landsgrenzen plaats (crossborder cooperation). Initiatieven die door de Europese Commissie worden toegejuicht. In Nederland wordt bijvoorbeeld grensoverschrijdend samengewerkt tussen de noordelijke provincies en Niedersachsen. In de nieuwe GLB periode ontstaan meer mogelijkheden voor grensoverschrijdend werken.

Verder kunnen de nationale netwerken in de toekomst (nog meer) een rol spelen in het verzamelen en delen van kennis naar verschillende netwerk actoren, het organiseren van bijeenkomsten om te verbinden, het zichtbaar maken van Operational Groups en het helpen faciliteren van grensoverschrijdende samenwerking.

Het zichtbaar maken gebeurt nu al door bijvoorbeeld via de Nederlandse database met innovatieprojecten. Ook H2020 projecten zoals EURAKNOS en EUREKA, maken Operational Groups zichtbaar. Nederland wordt door DG-Agri genoemd als een goed voorbeeld van het leggen van verbindingen tussen Operational Groups, nationaal onderzoek en Horizon 2020 projecten.