Stem op jouw favoriete plattelandsproject voor de RIAward 2021

De online uitreiking van de Rural Inspiration Awards 2021 (#RIAwards2021) vindt dit jaar plaats op donderdag 25 maart tijdens de ‘Rural Vision Week: ‘Imagining the future of Europe’s rural areas’. Maar voor het zover is, kun jij je stem uitbrengen op jouw favoriete plattelandsontwikkelingsproject in Europa via de website van de ENRD.

Stem nu!

Stem nu! Klik op de link die je naar het stemformulier brengt: Website ENRD

Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert de ENRD (het Europese Netwerk voor Plattelandsontwikkeling) opnieuw de Rural Inspiration Awards. Elke EU-lidstaat is gevraagd om inspirerende POP3-projecten in te dienen voor deze Award.

Focus op ‘Long Term Rural Vision’

Dit jaar ligt de focus van de award op de thema’s uit de langetermijnvisie op het Europese Platteland (Long Term Vision for Rural Areas): een groene, digitale, veerkrachtige en sociale inclusieve toekomst. Ook Nederland heeft een aantal projecten ingezonden, waarvan er uiteindelijk één genomineerd is voor de Rural Inspiration Awards: Farmers measure water!.

Boeren meten water

Het Nederlandse project ‘Farmers measure water’ is genomineerd in de categorie Digital Futures. De projecten in deze categorie bevorderen met een duurzame aanpak de voordelen van digitalisering in landbouw- en plattelandsgemeenschappen.

Boeren Meten Water is een initiatief om te komen tot participatieve monitoring en waterbeheer. In het project werken agrariërs en waterschappen samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem, hierdoor ontstaat begrip voor elkaar én voor maatregelen die verzilting en veenoxidatie kunnen beperken.  

Prijzen door vakjury en publieksprijs

Een vakjury heeft zich over de 125 inzendingen uit 22 lidstaten gebogen en 5 projecten per categorie genomineerd, waaronder het Nederlandse project ‘Boeren meten water’. Op 25 maart reikt de vakjury 4 awards uit; 1 per categorie.

Naast de prijzen van de vakjury is er ook een publieksprijs te vergeven. Iedereen die wil kan zijn stem uitbrengen op een van de 20 projecten. Stem jij ook?

Meer info