Ger de Peuter verlaat het Regiebureau POP

Per 1 juli a.s. stopt Ger de Peuter met zijn werkzaamheden als directeur van het Regiebureau POP. Vanaf die datum zal hij tot 1 april 2022 zijn ervaring en deskundigheid vanuit LNV inzetten en deeltijds optreden als adviseur. Rijk en provincies beraden zich over de opvolging.

Foto van Ger de Peuter

Ger is sinds december 2017 verbonden aan het Regiebureau POP en levert een belangrijke bijdrage aan de voortgang van het programma, de voorbereiding van het Nationaal Strategisch Plan voor het toekomstig Europees landbouwbeleid (GLB) en de verdere ontwikkeling van het Regiebureau.

“In het Plattelandsontwikkelingsprogramma komen veel maatschappelijke opgaven rond landbouw en natuur samen. Het programma levert niet alleen financiële prikkels, maar ook veel praktijkkennis die steeds beter landt op het boerenerf. En dat is belangrijk, want alleen dan maken we echte stappen. Het gaf mij veel energie om met een goed, maar ook complex, netwerk te mogen bouwen aan bruggen tussen alle partijen en belangen en te werken aan een vitaal platteland.”