Subsidieregeling Circulaire ketenprojecten en POP3

De subsidieregeling Circulaire ketenprojecten van het Rijk ondersteunt samenwerkingsverbanden die circulaire oplossingen hebben bedacht. Van 1 april tot en met 30 september 2021 staat deze regeling open. Bij eerdere openstellingen zijn verschillende projecten gehonoreerd op het vlak van agri & food, die verwantschap hebben met de POP3-projecten.

De Nederlandse overheid wil uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie hebben. Daarbij is het tussendoel in 2030 een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen, zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen. Om dat te stimuleren is de regeling Circulaire ketenprojecten beschikbaar gesteld voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze kunnen met deze subsidie een circulair product of dienst ontwerpen. Dat moet worden gedaan in samenwerking met andere ondernemers uit het MKB. Daarmee lijkt deze regeling op de innovatieregeling in POP3, waarbij ook wordt gewerkt in samenwerkingsverbanden, zogenaamde Operational Groups.

Restproducten uit de land- en tuinbouw

In de projectendatabase van RVO staan 21 circulaire ketenprojecten, waarvan een deel betrekking heeft op de land- en bosbouw. Eén van de projecten is “van plantenafval naar circulaire producten” van het bedrijf Bumaga waarin wordt samengewerkt met andere 5 MKB’s. Via dit project willen ze hoogwaardige toepassingen ontwikkelen uit reststromen van de land- en tuinbouw. Daarbij denken ze aan snoeiafval en de niet-eetbare delen van land- en tuinbouwgewassen zoals Miscanthus, hennep, riet, lisdodden en de planten die aan die het eind van de tomatenteelt vrij komen. Deze biomassa heeft veel waardevolle componenten zoals vezels, eiwitten, suikers en allerlei inhoudsstoffen. De samenwerkende bedrijven in dit project willen het plantenafval omzetten tot een brede range aan vezel gebaseerde producten.

POP3 project met reststromen uit de landbouw

Het Noord-Hollandse POP3 innovatieproject Valorisatie Reststromen Groente en Fruit Biorefinery richt zich op andere reststromen uit de landbouw, zoals groente waar verkleuring optreedt, waar butsen in zitten of waar al rot-verschijnselen aantoonbaar aanwezig zijn. Deze producten worden veelal gecomposteerd of vergist. In het project wordt onderzocht of deze reststromen verminderd kunnen worden door ze op te werken tot vermarktbare voedingsproducten (groentemengsels) met een toegevoegde waarde.

voorbeelden producten uit ketens
Op bovenstaande foto zijn een aantal ketens weergegeven die in het project van Bumaga worden gebruikt.