Kringlooplandbouw krijgt handen en voeten

Kringlooplandbouw staat inmiddels als ontwikkelrichting op het netvlies van veel boeren, marktpartijen en overheden. Het komt nu aan op de uitwerking. Hiervoor heeft een groep van 12 initiatiefrijke ondernemers in de landbouw, op uitnodiging van het ministerie van LNV, een pamflet Kringlooplandbouw tot wasdom brengen opgesteld. Daarnaast wordt het project KPI’s kringlooplandbouw uitgevoerd, dat bezig is met het meetbaar maken van kringlooplandbouw.

Lammetjes in de wei met bomen op de achtergrond

Tot wasdom brengen

De groep van 12 koplopers in de kringlooplandbouw is een aantal keren bijeen geweest om van gedachten te wisselen over leiderschap voor de nieuwe koers van de landbouw en gebiedsgericht ondernemen. Ze geven aan dat er behoefte is aan een overheid die niet van bovenaf reageert, maar meedenkt over handelingsperspectief. In het pamflet staan 29 punten over de rol van de overheid en marktpartijen, wat de initiatieven nodig hebben om tot wasdom te komen en het belang van gebiedsspecifiek werken.

Meetbaar maken

Het project KPI’s kringlooplandbouw, dat door de WUR, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand wordt uitgevoerd, is bezig om kringlooplandbouw met Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) meetbaar te maken. Een goed werkende KPI-aanpak kan ondernemersvrijheid bieden. Er kan dan namelijk meer gestuurd worden op doelen dan op middelvoorschriften. Ondernemers kunnen dan zelf bepalen op welke manier en hoe ambitieus ze willen presteren op duurzaamheidsthema’s. En agrarische ondernemers die aantoonbaar prestaties leveren op duurzaamheid kunnen daarvoor beloond worden door afnemers, maatschappelijke partijen en de overheid.

De boer aan het roer

De overeenkomst tussen beide activiteiten is dat ze handelingsperspectief voor de boer willen bieden. De boer zelf dus meer aan het roer. Dat kan door meer gebiedsgericht te gaan werken en door het meetbaar maken van de milieuprestaties door de boer. Deze elementen zijn ook te vinden in de plannen voor het nieuwe GLB. Bij o.a. de ecoregelingen (zie video) en het zoeken naar meer ruimte voor de gebieden bij de uitvoering van de GLB-maatregelen.

Diagram voorbeeld scorekaart met middelen
Voorbeeld van de scorekaart van een individueel bedrijf