Digitaal themanummer ‘Netwerken’ is uit!

Met gepaste trots presenteert het Regiebureau POP het digitale themanummer 'Netwerken'. Deze special is de zevende in de reeks. De uitgave is gemaakt in samenwerking met onze netwerkpartners.

groep mensen

Naast de reguliere Nieuwsbrief Netwerk Platteland maakt het Regiebureau POP themanummers. Hiermee brengen we projecten in beeld, die subsidie ontvangen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het themanummer 'Netwerken' gaat over het verbinden van netwerken en betreft niet, zoals gebruikelijk, een inhoudelijk thema. Aanleiding is het GLB-netwerk dat gevormd wordt in het kader van het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe Europees landbouwbeleid.

Netwerken

Op ons werkterrein van landbouw, natuur, water en vitaal platteland zijn er legio netwerken die opereren op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Soms zijn deze GLB-netwerken gericht op sectoren, dan weer op thema’s. Binnen deze netwerken wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld. Het is belangrijk dat kennis en ervaringen niet alleen vanuit het POP-netwerk worden ontsloten en met elkaar worden verbonden, maar ook vanuit andere relevante netwerken, zoals dat van de Topsectoren.

Van verschillende kanten belichten we in dit themanummer het onderwerp netwerken, waarbij netwerkpartners praktische ervaringen delen.

Van Netwerk Platteland naar GLB-netwerk

Het nieuw te vormen GLB-netwerk krijgt een bredere taakstelling dan het huidige Netwerk Platteland. In de interviews lees je welke ideeën daarover leven. Het GLB-netwerk zal van en voor eenieder zijn die bijdraagt aan de landbouw en de transitie daarvan. Een netwerk van netwerken.

Inspiratie en ervaringen delen

We hopen je met het themanummer te inspireren en een handvat te bieden om ook aan de slag te gaan in jouw netwerk of jouw aanpak zo nodig te versterken. Anderen gingen je voor. Hun kennis en leerervaringen kunnen je verder op weg helpen.