Terugkoppeling Webinar Financieel-administratief

Op 6 juli jl. vond de Webinar Financieel-administratief plaats met ruim 100 deelnemers. Adviesbureaus en waterschappen waren hierbij goed vertegenwoordigd. Het verslag, de presentatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en twee achtergronddocumenten staan nu op de website Netwerk Platteland.

Het Regiebureau POP organiseerde dit webinar voor POP3-projectuitvoerders in samenwerking met RVO, Stimulus en SNN. De webinar was een vervolg op de Masterclass Financieel-administratieve afhandeling van projecten die, op 6 mei 2019, in het Waterschapshuis in Amersfoort werd gehouden.

Interesse

Nog veel POP3-projecten zijn in uitvoering, waardoor vragen over de financieel-administratieve afhandeling actueel zijn. Dat bleek uit de vele vragen die tijdens de webinar zijn gesteld. De webinar was bedoeld om projectuitvoerders te informeren, tips voor verbetering van de uitvoering van hen te ontvangen en vragen van projectuitvoerders te beantwoorden. Behandeld werden onder andere het verleningsproces, tussenrapportages/declaraties, wijzigingsverzoeken, eindrapportages, redelijkheid van kosten en aanbestedingen.

Verslag en presentatie

Verslag en presentatie

Het verslag van de online bijeenkomst, de presentatie van RVO en twee achtergronddocumenten zijn via deze link naar Netwerk Platteland in te zien. In het verslag zijn o.a. te vinden:

  • Informatie over de uitvoering van POP3, de openstellingen van POP3+ en het Economisch Herstel Fonds (EHF).
  • Opmerkingen van de deelnemers ter verbetering van de uitvoering van POP3 en het nieuwe Europees Landbouwbeleid (GLB).
  • De antwoorden op de vragen die in de chat zijn gesteld.

Gezien de reacties op dit webinar werd deze gewaardeerd. Door verschillende personen werd gevraagd om een vervolg en zijn hiervoor tips gegeven.