Met LEADER in transitie: landelijke LEADER-dag 2021

Op 21 oktober vond in Zeeland de Landelijke LEADER-dag 2021 plaats. De dag had een gevarieerd en afwisselend programma. Op drie locaties in Zeeland konden deelnemers elkaar fysiek ontmoeten en ontstonden er mooie gesprekken. Het ochtendprogramma was ook online te volgen.

Met LEADER in transitie

Dit jaar had de dag als thema: ‘met LEADER in transitie’. Het thema kwam op verschillende manieren terug: in gesprekken van de tafelgasten van de online uitzending, presentaties, korte filmpjes en projectbezoeken. In de ochtend was er aandacht voor de nieuwe GLB-periode die in 2023 start en waar LEADER ook een plek zal krijgen. Antwoorden op vragen uit de chat die tijdens de uitzending niet konden worden beantwoord zijn hier terug te lezen.

De tafelgasten gingen in op hoe LEADER in kan spelen op veranderingen die plaatsvinden op het platteland. Naast het leveren van een bijdrage aan de sociale cohesie kan LEADER bijvoorbeeld ook bijdragen als het gaat om klimaatverandering, behoud van landschap of om biodiversiteit te beschermen. De brochure LEADER en de landbouw, welke in de ochtend werd aangeboden, sloot hier mooi bij aan.

In de middag bezochten deelnemers vanaf één van de drie fysieke locaties twee LEADER-projecten. Een impressie van de excursies.

Reactie deelnemers

De reacties op de dag zijn positief. Het tafelgesprek in de ochtend met de LAG-voorzitters en de excursies noemen deelnemers als onderdelen die het meest bijblijven. Het enthousiasme van de projectleiders was inspirerend en werd gewaardeerd. Ook gaven deelnemers een aantal opmerkingen en tips mee. Zo misten een aantal deelnemers concrete informatie over de volgende LEADER-periode. De gesprekken tussen deelnemers worden als zeer waardevol ervaren. Als tip wordt meegeven hier voor een volgende dag voldoende aandacht aan te besteden bijvoorbeeld ook tijdens de busrit naar excursies.