Farm to fork, Green deal en LTVRA vormen nieuwe focus Europees GLB-netwerk

Tijdens de 21e NRN-meeting op 18 november 2021 wisselden de deelnemers informatie en ervaringen uit over hun huidige activiteiten en over hun plannen voor het toekomstige netwerk rondom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De bijeenkomst voor National Rural Networks (NRN’s) vond wederom online plaats. Deze keer was de meeting georganiseerd door het Sloveense plattelandsnetwerk en het European Network for Rural Development (ENRD).

GLB-netwerk

In de plannen voor het GLB-netwerk komt steeds meer de focus te liggen op (informele) uitwisseling en samenwerking tussen lidstaten in een viertal clusters. Nederland is onderdeel van het Atlantische cluster, samen met Ierland, Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg.

Vergroot afbeelding NRN activiteiten in een tabel met kleuren
NRN-activiteiten binnen de 4 clusters van het EU-netwerk van NRN's.

Vernieuwd ENRD Contact Point

Voor het ENRD Contact Point is een nieuwe contractperiode ingegaan. Voor een belangrijk deel is het oude team intact gebleven, maar er zijn ook nieuwe gezichten. Het ENRD Contact Point maakt onderdeel uit van één GLB-netwerk voor de Europese Unie (EU) waar ook de EIP Support Facility (EIP = European Innovation Partnerschip) en de Evaluation & Monitoring Helpdesk onderdeel van uitmaken. 

Focus in de nieuwe periode

Het EU GLB-netwerk zal zich in de nieuwe GLB-periode richten op 3 thema’s: markt/landbouw (Farm to Fork), milieu/klimaat (Green Deal) en plattelandsontwikkeling (Long Term Vision for Rural Areas).

In de bijeenkomst vond een discussie plaats. Aan de hand van vragen werd ingegaan op de belangrijkste issues die spelen binnen de thema’s. Daarnaast werd gekeken hoe er nu al aan de thema’s wordt gewerkt. Ook inventariseerden de deelnemers welke onderwerpen zij graag in EU-verband opgepakt zien worden. De discussie leverde een rijke oogst aan reacties op. De oogst van de discussie rond de food supply chain (voedselketen) is terug te zien in onderstaande figuur. Vanuit het Regiebureau POP bekijken we hoe we hier, vanuit het nieuw op te zetten GLB-netwerk, ons voordeel mee kunnen doen.
 

Vergroot afbeelding Food supply chain
Inventarisatie rond Food Supply Chain