Comité van Toezicht over afronding POP3+

Tijdens de vergadering van het Comité van Toezicht (CvT) op 3 december 2021 is de stand van zaken van het POP3+ besproken. Andere agendapunten waren onder meer de toevoeging van de middelen uit het Economisch Herstelfonds (EHF) aan het POP3+ en het concept werkplan van het Regiebureau POP.

Het huidige POP3+ programma gaat in 2023 over naar het NSP en loopt door tot 2025. Naast het onverminderd inzetten op openstellingen voor POP3+ en het EHF wordt het goed afronden van het POP3+ in 2025, en het tijdig declareren van het budget in Brussel, een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar.

Overige agendapunten

In de vergadering zijn ook de veranderingen in het POP3+, vanwege de toevoeging van de middelen voor het EHF, aan de orde gekomen. Tevens is het concept werkplan 2022 van het Regiebureau POP ter vaststelling aan het Comité voorgelegd. Deze en de overige vergaderstukken van het Comité van Toezicht van 3 december 2021 vind je op de website Netwerk Platteland.