Relatie tussen fondsen voor startups en POP3

Op de website van RVO is de zogenaamde Seed Capital regeling te vinden. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve startups op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. Eén van de Seed Capital fondsen in de landbouw is het Future Food Fund (FFF). Jaap Strengers is hier Investment Director. Hij vertelt over de werkwijze van het fonds en de relatie met het POP-programma.

Strengers ‘Wij beheren een fonds namens 30 investeerders met een budget van ongeveer 12 miljoen euro. De helft van het budget komt van de Seed Capital regeling van RVO en de andere helft van de investeerders”

Op het gebied van agrifood zijn er vier Seed Capital fondsen
  • Brightlands Agrifood Fund: Dit fonds richt zich op gezonde voeding, smart farming en biomassa proces technologieën
  • Het Future Food Fund (FFF) richt zich op ondernemingen met vernieuwende technologie en/of businessmodellen
  • EVCF II Growth Capital investeert in innovatieve business-to-business
  • SHIFT Seed Fund richt zich op innovaties met een impact op duurzaamheid of gezondheid.

Startups in agri en food

Op de vraag welk type startups zij financieren, antwoord Strengers “Wij investeren over de gehele keten, zowel in de agro- als in foodtechnologie. Voor de landbouw gaat het om initiatieven op het vlak van nieuwe technologieën en businessmodellen. Wat betreft het food-deel gaat het om bedrijven die gericht zijn op food ingrediënts en op consumenten eindproducten.”

Vergroot afbeelding aardbeienplukrobot
Beeld: ©Copyright AVL Motion

Ontwikkelingsfase van de startup

“We investeren in principe niet in technologieën die nog in de onderzoeksfase zitten. We kijken altijd of er al betalende klanten zijn voor een product of een service. De meeste startups komen bij ons als ze al een paar betalende klanten hebben en een paar klanten in de pijplijn. Daarop willen ze dan doorpakken om het product te verbeteren en de markt verder te ontwikkelen. Ze moeten iets werkends hebben, maar het hoeft niet uitontwikkeld te zijn.”

Duurzaamheid als doel

“Op dit moment hebben we geen expliciete duurzaamheidsdoelstelling met het fonds. We zijn nu geld aan het ophalen voor een tweede fonds, waarin we dat wel gaan doen. Dan gaan we de startups ook op duurzaamheid selecteren. We houden bijvoorbeeld de ontwikkeling van onkruid wiedrobots in de gaten, waarmee het gebruik van herbiciden wordt teruggedrongen”. In het POP-programma zit overigens al een project waarin is gewerkt aan de ontwikkeling van een wiedrobot.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Jaap Strengers

Relatie POP3 en Future Food Fund

Over de relatie tussen POP3 en het FFF zegt Strengers “Voor ons is het van belang om op het juiste moment de juiste bedrijven te kennen. Interessante bedrijven benaderen wij dan ook actief. Deze zijn vaak al bezig met subsidies. Dus ja, het is handig voor ons om het POP-programma in beeld te hebben om te zien of er bedrijven zijn die klaar zijn om naar een commerciële propositie te gaan. We houden de subsidie programma’s zoals POP3 eigenlijk nog te weinig in de gaten.”

Oogstrobots

Met POP-subsidie wordt een oogstmachine voor aardbeien ontwikkeld. Op de vraag of deze initiatiefnemers voor de follow-up bij FFF zouden kunnen aankloppen antwoordt Strengers “Dat zou zeker kunnen. Wij investeren al in een bedrijf met een oogstrobot voor asperges (zie foto), namelijk AvL Motion. Soms duurt het in de landbouw vrij lang voordat er meerdere betalende klanten zijn, onder andere door de invloed van seizoenen, regulering of duur van pilot testen.”

Jonge honden

Op de vraag of ze zich bij de startups richten op jongeren of meer op gevestigde bedrijven antwoordt Strengers “In agritech start-ups zie je minder “jonge honden” in vergelijking met andere sectoren. Omdat het vaak specifieke kennis en netwerken vereist. Wat zeker niet wil zeggen dat het minder dynamisch is!” Een POP3-project waar een aantal jonge mensen mee bezig zijn gaat over het verwaarden van organische reststromen met insecten. ”Ik heb de initiatiefnemer van dat project al een keer gesproken. Dat bedrijf vinden wij interessant genoeg om in de gaten te houden.”