Pilot Simulatietool eco-regelingen voor agrarisch ondernemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept agrarisch ondernemers op om mee te doen met de pilot Simulatietool. De pilot start in mei 2022. De Simulatietool is een hulpmiddel. Met de tool kun je als agrarisch ondernemer kijken welke eco-activiteiten van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bij je bedrijfsvoering passen en hoe je niet-productieve grond kunt inzetten voor je bedrijf.

Agrarisch ondernemers kunnen zich nu inschrijven. Dus ken je of ben je een agrariër die interesse heeft om mee te doen met de pilot? Meld je dan aan via de inschrijfwebsite.

Nieuw: eco-regeling en eco-activiteiten

De eco-regeling met eco-activiteiten zijn nieuw in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van start gaat. Door eco-activiteiten uit te voeren helpen agrariërs mee aan 5 doelen: het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Als agrarisch ondernemer kies je zelf welke activiteiten passend zijn bij je bedrijf en percelen.

Pilot van de Simulatietool

In mei 2022 start de pilot van de Simulatietool. Deelnemers aan de pilot gaan de Simulatietool testen. RVO is benieuwd hoe agrarisch ondernemers de Simulatietool ervaren. Na afloop vul je als deelnemer een enquête in. Vóór de start van de pilot ontvang je meer informatie. Doe je mee?