Subsidie voor lerende praktijknetwerken van start

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) gaat op 1 juni a.s. weer open met de subsidie voor lerende praktijknetwerken. Op 25 mei a.s. organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een webinar hierover.

Dit onderdeel van de SABE-regeling is gericht op het samen leren van agrarisch ondernemers in een samenwerkingsverband over verduurzaming van de landbouw. Het uiteindelijke doel is dat de opgedane inzichten en kennis ook worden toegepast in de eigen landbouwpraktijk.

Via de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) kan voor verschillende zaken subsidie worden verkregen. 

 1. Praktijknetwerken: agrarische ondernemers leren in een samenwerkingsverband over verduurzaming van de landbouw.
 2. Demonstratiebedrijf: subsidie kan worden aangevraagd om een demonstratiebedrijf te starten, zodat kennis en ervaring kan worden gedeeld met andere agrariërs over de omschakeling naar duurzame landbouw.
 3. Vouchers voor agrariërs (één op één adviesgesprek met geregistreerde bedrijfsadviseur) en vouchers voor adviseurs (voor opleiding tot stikstofadviseur, precisielandbouw of natuurinclusieve landbouw).

Kringlooplandbouw en Duurzaam ondernemerschap

Vanaf 1 juni t/m 14 juli 2022 kan er via het RVO-loket subsidie worden aangevraagd voor kennisverspreiding in praktijknetwerken over de volgende onderwerpen:

Kringlooplandbouw

 • (stikstof)emissie en hergebruik nutriënten
 • gezonde bodem, water en teeltsystemen
 • weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
 • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
 • natuurinclusieve landbouw
 • precisielandbouw

Duurzaam Ondernemerschap

 • persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf
 • horizontale samenwerking
 • bedrijfsopvolging
 • duurzaam verdienvermogen

Voorwaarden

De regels zijn, ten opzichte van de vorige openstellingen, veranderd. De Europese regels zijn nu van toepassing (vergelijkbaar met de POP-regeling voor Kennisverspreiding), omdat de Europese Unie dit keer mede financiert. Hiermee komt extra budget voor dit onderdeel van de SABE beschikbaar.

De belangrijke punten om rekening mee te houden:

 • Projecten vanaf €50.000 komen in aanmerking voor projectsubsidies.
 • Aanvragers kunnen twee keer per jaar een declaratie indienen van de gemaakte kosten.
 • De looptijd van de projecten is maximaal 2 jaar.

Webinar

Wilt u meer weten over deze openstelling? Op 25 mei a.s. organiseert RVO een webinar. Hieraan kunt u live meedoen en vragen stellen over de SABE-maatregel voor lerende praktijknetwerken. Er wordt informatie gegeven over hoe u zich kunt voorbereiden op een succesvolle aanvraag. Houd de RVO-site in de gaten voor nadere informatie over dit webinar.  

Het webinar is hier terug te kijken.