22e NRN-bijeenkomst weer fysiek: back together!

Op 5 mei 2022 vond de 22e bijeenkomst van de National Rural Networks (NRN) plaats. Deze was voor het eerst sinds de Coronacrisis weer in levenden lijve, in Kufstein, Oostenrijk. De bijeenkomst werd georganiseerd door het ENRD Contact Point en de Oostenrijkse NRN en stond in het teken van het nieuw op te richten GLB-netwerk en kennisdeling via AKIS in de nieuwe GLB-periode vanaf 2027. De bijeenkomst had het motto ‘networking back together - taking stock of success and looking forward’.

Vergroot afbeelding grote groep mensen
Beeld: ©ENRD

Er was veel tijd ingeruimd om weer bij te praten met oude bekenden en nieuwe deelnemers te leren kennen. De meerwaarde van fysiek bij elkaar komen, werd voor alle deelnemers direct weer bevestigd. Tijdens de lunch en tussen de programmaonderdelen werden er druk ervaringen gedeeld.

De dag begon met het uitwisselen van ervaringen van de afgelopen GLB-periode over netwerken en kennisdeling. Wat werkt er goed in de lidstaten en wat kunnen we van elkaar leren? Hier werd ingezoomd op verschillende thema’s, zoals communicatie, LEADER, thematische activiteiten, etc.

Vergroot afbeelding groep mensen staand in grote vergaderzaal
Beeld: ©ENRD

NSP’s en AKIS

In 2023 gaat een nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Iedere lidstaat heeft een Nationaal Strategisch Plan (NSP) ingediend, waarin uitgewerkt is hoe de lidstaat de GLB-instrumenten zal inzetten in 2023-2027. Verplicht onderdeel is het opzetten (of hernoemen) van een GLB-netwerk, waar zowel de NRN-deelnemers als deelnemers uit de eerste pijler van het GLB in vertegenwoordigd zijn.

De Europese Commissie stuurt iedere lidstaat een individuele observatiebrief, waarin punten ter verbetering of verduidelijking staan opgesomd. Na de lunch werd een ad hoc-sessie opgezet met Inge van Oost van de Europese Commissie, waar de observaties betreffende het GLB-netwerk en AKIS werden besproken. Meerdere lidstaten hadden hier nog vragen bij. Zij hebben bijvoorbeeld al een goed functionerend netwerk en willen de naam niet veranderen naar ‘GLB-netwerk’ om verwarring te voorkomen. Inge gaf aan dat dat geen probleem is.

Na een presentatie van Inge over AKIS, het Agrarisch Kennis- en Innovatiesysteem (zie link onder voor de presentatie), hebben we hier in kleinere groepen verder over gepraat. Veel lidstaten worstelen nog met het implementeren hiervan. Vanuit Nederland merkten we op dat veel stakeholders in de agrarische sector al aan kennis- en innovatiedeling doen, maar dat de naam AKIS er (nog) niet op geplakt wordt. Dat hoeft niet erg te zijn. Verder merken we in Nederland dat we sterke netwerken hebben in de landbouw, hoewel soms gefragmenteerd. Het GLB-netwerk kan de oplossing zijn om meer partijen bij elkaar te brengen.

Aankomende netwerkactiviteiten en 23e NRN-bijeenkomst in Nederland

De ENRD gaf een korte update over de aankomende netwerkactiviteiten: zo zijn er de Rural Inspiration Awards (thema: the future is youth) die in het najaar worden uitgereikt. De voorbereiding is al in mei gestart. 15 en 16 juni is er de Rural Pact Conference, waar de ENRD ook een rol speelt.

EIP-AGRI SF organiseert ook netwerkbijeenkomsten, bijvoorbeeld op 8-9 juni in Brussel over bodem en op 22-23 juni in Florence, Italië over de omschakeling naar biologische landbouw. Zie ook de link onder naar de presentaties.

De Finse NRN heeft een website ontwikkeld (een sociaal medium vergelijkbaar met Facebook) waar boeren, adviseurs, en andere groepen in de agrarische sector kennis kunnen delen. Deze hebben ze gepresenteerd.

Verder hebben we aan het einde van de dag aangekondigd dat we na de zomer in Nederland met de ENRD de 23e NRN-bijeenkomst zullen organiseren. Hier volgt binnenkort meer informatie over! We zullen in ieder geval verder gaan met de opgehaalde informatie uit de 22e bijeenkomst, en verder praten over de invulling van de nieuwe GLB-periode. Ook zullen we actief de eerste en de tweede pijler bij elkaar gaan brengen.

Veldbezoek op 6 mei

Op vrijdag was er tijd voor een wandeling in de Tiroolse bergen en een veldbezoek. De Oostenrijkse NRN had een bezoek aan een biologische zuivelcoöperatie inclusief kaasrestaurant georganiseerd.

Vergroot afbeelding groep mensen op een brug tussen beek en bergen
Beeld: ©ENRD