LEADER Kop van Noord-Holland presenteert resultaten

LEADER Kop van Noord-Holland is één van de 20 LEADER-gebieden onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Omdat LEADER in een afrondende fase zit, heeft het LEADER-gebied een evaluatie gedaan en enkele projectresultaten met een videocompilatie in beeld gebracht.

Met de LEADER-subsidie zijn in dit gebied inmiddels 15 projecten geïnitieerd. Deze zijn gericht op de  thema’s:

  • Demografische ontwikkeling, leefbaarheid van het platteland;
  • Duurzame energie, kringlooplandbouw, circulaire economie;
  • (Agro-)toeristisch netwerk.

Compilatie LEADER-projecten

In de video Leader-projecten compilatie maak je kennis met vier projecten die bijdragen aan de kracht van de Kop: Toeristische Parel de Hoge Berg, Fort Westoever Den Helder, Werkleerbedrijf de Factorie Schagen en Leven van de wind Wieringwerf.