Deskundigen gezocht Focus Groups van EIP-AGRI

Binnenkort starten weer drie nieuwe Focus Groups in het kader van het European Innovation Partnership voor de landbouw (EIP-AGRI). Hiervoor worden deelnemers gezocht. Focus Groups zijn tijdelijke groepen van 20 experts uit de Europese lidstaten, die kennis en ervaring delen gericht op een specifiek onderwerp. Elke groep onderzoekt praktische, innovatieve oplossingen voor problemen of kansen in de landbouw. Er zijn inmiddels al 46 Focus Groups gestart. Het overzicht kunt u hier vinden.

Deelnemers gezocht

De Focus Groups zijn op zoek naar deelnemers met ervaring in de praktijk of in het onderzoek. De Focus Groups maken een rapport met conclusies en aanbevelingen over het thema. Dit keer gaat het om de volgende onderwerpen:

  1. Enhancing the biodiversity on farmland through high-diversity landscape features. Deze Focus Group is direct gekoppeld aan de Biodiversity strategy van de EU. Het is van belang dat boeren en bosbouwers innovatieve manieren vinden om de biodiversiteit te beschermen, te herstellen en te onderhouden. De Focus Group zal goede praktijken verzamelen, identificeren van de behoeften en belemmeringen in de praktijk en voorstellen doen voor innovatieve acties en onderzoek.
  2. Social farming and innovations. Social farming is een vorm van landbouw die gericht is op diversificatie, die jonge ondernemers kan aantrekken, die werkgelegenheid bevordert en die de sociale integratie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden stimuleert. De vraag die in de Focus Group aan de orde wordt gesteld is hoe sociale landbouw kan bijdragen aan innovatie in de landbouw, de multifunctionele rol van de landbouw kan versterken en verbindingen kan leggen tussen stad en land.
  3. Recovery of abandoned agricultural lands. Ongeveer 20 miljoen hectare (11%) landbouwgrond in de EU loopt het risico dat het niet meer gebruikt wordt. Deze Focus Group gaat in op de vraag welke praktische manieren er zijn voor beheer van verlaten landbouwgrond op een duurzame manier.

Vooral de eerste twee Focus Groups zijn interessant voor Nederland. Er worden niet alleen deskundigen gezocht met ervaring in onderzoek en innovatie, maar ook deskundigen met praktijkervaring en met ervaring op relevante sociaaleconomische werkgebieden. De Focus Groups bieden een mogelijkheid om het Europese netwerk uit te breiden, meer zicht te krijgen op het onderwerp en om verdiepende gespreken te voeren. De Focus Groups komen twee keer bij elkaar. De reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Aanmelden tot 19 september 2022

Heb je praktische ervaring of specifieke kennis over deze onderwerpen, solliciteer dan voor één van deze groepen. Via de website van EIP-AGRI kun je meer informatie vinden en je aanmelden. Aanmelden kan tot 19 september 2022. De eerste bijeenkomsten vinden begin 2023 plaats.

Bij de vorige ronde van Focus Groups hebben weinig Nederlandse deelnemers zich aangemeld. Wij hopen dat de animo dit keer groter is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Anker van het Regiebureau POP, telefoonnummer 06-1506 8243.