Tussentijdse evaluatie POP3 afgerond

Het Comité van Toezicht heeft tijdens haar vergadering op 24 juni 2022 ingestemd met de resultaten van de tussentijdse evaluatie voor POP3 2014-2021.

In de eerste tussentijdse evaluatie, die in 2020 werd uitgevoerd, kon er beperkt inzicht gegeven worden in de resultaten van het POP3. Veel projecten waren op dat moment nog in uitvoering. Inmiddels zijn er meer projecten afgerond en kan er meer worden gezegd over de resultaten.

Het Regiebureau POP heeft aan Ecorys en Wageningen Universiteit de opdracht gegeven om deze tweede tussentijdse evaluatie uit te voeren. Uit de evaluatie blijkt dat het programma naar tevredenheid loopt en er geen aanleiding is om het programma aan te passen. Wel zien de evaluatoren mogelijke verbeteringen in de monitoring en evaluatie, die gebruikt kunnen worden voor de ex-post evaluatie of het Nationaal Strategisch Plan. In hun rapport doen zij suggesties om deze verbeterpunten aan te pakken.

Met de instemming van het Comité van Toezicht is het rapport definitief geworden. Via deze link kunt u het rapport raadplegen.