Lancering CAP Network en de Rural Networks’ Assembly

Het CAP Network is het nieuwe ondersteuningssysteem voor GLB-netwerken op Europees niveau. Het CAP Network combineert het European Network for Rural development (ENRD), met het netwerk European Innovation Partnership (EIP-AGRI) en de Monitoring & Evaluation Helpdesk voor plattelandsontwikkeling.

Op woensdag 5 oktober 2022 vond de negende Rural Networks’ Assembly plaats in Brussel. Vervolgens vond op donderdag 6 oktober 2022 de lancering van het nieuwe CAP Network plaats in Brussel.

Rural Networks’ Assembly

Tijdens de negende bijeenkomst van Rural Networks’ Assembly konden de deelnemers van gedachten wisselen over de laatste ontwikkelingen inzake het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), de goedkeuring van de strategische plannen van de lidstaten en andere relevante EU-beleidsinitiatieven, waaronder een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU, Horizon Europe en de resultaten van de Rural Pact conferentie.

Er werd ook een update gegeven over geplande en komende activiteiten en het toekomstige bestuur van het CAP Network.

Lancering CAP Network

In Brussel werd de lancering van het nieuwe CAP Network georganiseerd. Het CAP Network zal dienen als platform voor de uitwisseling van kennis en informatie, voor intercollegiaal leren en voor het delen van ervaringen en goede praktijken bij de uitvoering van het GLB. Het zal de huidige belanghebbenden op het gebied van innovatie, uitvoering en evaluatie samenbrengen in één netwerk op EU-niveau en ook nieuwe belanghebbenden betrekken.

Dit evenement was opgebouwd rond interactieve sessies en andere activiteiten, waaronder de uitreiking van de Rural Inspiration Awards 2022. De deelnemers konden deelnemen aan verschillende workshops over uitvoering, innovatie, evaluatie en communicatie. Het evenement bood ook netwerkmogelijkheden.