Good practice workshop ‘Monitoring en evaluatie van directe betalingen’

In het huidige POP3 programma worden de directe betalingen (pijler 1) op Europees niveau geëvalueerd. In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) komt deze taak bij de lidstaten zelf te liggen. In het kader van deze verandering organiseerde de Europese Evaluatiehelpdesk een tweedaagse workshop over dit onderwerp op 9 en 10 november 2022 in Athene.

Door deze verandering zullen de lidstaten hun scala van evaluatiebenaderingen moeten verbreden om te beoordelen hoe de rechtstreekse betalingen hebben bijgedragen tot de doelstellingen van het GLB, met inbegrip van de vaststelling van methoden, indicatoren en gegevensbronnen.

Tijdens de tweedaagse workshop werden er voorbeelden en methoden van evaluatie van de directe betalingen toegelicht, en werden de uitdagingen en mogelijkheden met elkaar besproken. Een ander belangrijk doel was om elkaar weer fysiek te ontmoeten en te spreken. In het programma was daar dan ook voldoende ruimte voor vrijgemaakt. Kortom, twee boeiende en leerzame dagen, die voldoende stof tot nadenken hebben opgeleverd.