POP3+ investeringsregeling opengesteld

Van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 is de (nationale) Investeringsregeling POP3+ 2022 opengesteld. Deze Investeringsregeling is bedoeld om ondernemers te stimuleren om duurzame investeringen in hun bedrijf te doen.

De regeling is allereerst bedoeld om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en synthetische meststoffen te reduceren, en de productie van hernieuwbare energie te stimuleren. Zie Kamerbrief.

Eén van de onderwerpen van de openstelling is precisiebemesting. In het kader van het Zuid-Hollandse POP3-project Precisiebemesting met circulaire meststoffen: Zuid-Holland kunstmestloos is over precisiebemesting met circulaire meststoffen een webinar gehouden. De webinar was gericht op agrariërs, hun adviseurs en overige betrokkenen en is terug te zien via deze link.