Goedkeuring en samenvatting Nationaal Strategisch Plan

De Europese Commissie in Brussel heeft 13 december 2022 het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), definitief goedgekeurd. Boeren hebben nu zekerheid dat ze subsidies kunnen krijgen voor verduurzaming van hun bedrijf. Een samenvatting van het GLB-NSP staat op de website Netwerk Platteland.

Het goedgekeurde, officiële NSP is zeer lijvig. Om het leesbaarder te maken is een samenvatting gemaakt.

Samenvatting NSP

De ‘Samenvatting NSP’ is in grote lijnen opgesteld volgens het voorgeschreven Brusselse sjabloon. De publicatie is echter bondiger, bevat geen bijlages en kent een logischer opbouw. Alsnog telt het document 100 pagina’s. In het eerste deel van de samenvatting worden de strategische uitgangspunten beschreven. In het tweede deel alle regelingen.

Interventies

Agrariërs die meer willen weten over de interventies die per 1 januari ingaan of veranderen, kunnen terecht op de website van RVO.

Vergroot afbeelding Koeien in de mist in weiland
Beeld: ©Arno Prijs