Groenboerenplan wil toekomstperspectief voor boeren bieden

Op 4 februari organiseerde Groenboerenplan een conferentie, waaraan ca. 250 personen deelnamen. Dit is een beweging van boeren en tuinders die werken aan een duurzame landbouw met meer nadruk op plantaardige voeding en afzet in de korte keten. Zij hebben eerder hun visie gedeeld met de ministers Staghouwer, Adema en Van der Wal in de vorm van 10 aanbevelingen. Hiermee willen ze bijdragen aan een beleid dat perspectief biedt voor alle boeren die mee willen in de landbouwtransitie.

De 10 aanbevelingen

Met de 10 aanbevelingen willen de initiatiefnemers tot een omslag in de landbouw komen én perspectief bieden voor boer en tuinder. De kernpunten van het plan zijn:

 • Zorgen voor een goede samenhang tussen landbouw- en natuurgebieden en voor een leefbaar platteland.
 • Een eerlijke prijs voor de boer en zijn positie versterken in de korte keten.
 • Streven naar grondgebonden landbouw. Geen of heel beperkt gebruik maken van geïmporteerd veevoer en afzien van kunstmest en chemie. Om de oogst te beschermen tegen ziektes en plagen is een rijke biodiversiteit en bodemkwaliteit nodig.
 • Het stimuleren van een gezond voedselpatroon bij de consument.
 • Zorgen voor rechtvaardige, passende en stimulerende wet- en regelgeving voor duurzame boeren.

Het kan wel!

Dit was de slotconclusie van de conferentie op 4 februari. Tijdens het plenaire deel en de 30 workshops kwamen veel boeren en tuinders aan het woord die lieten zien dat een andere vorm van landbouw mogelijk is, met een goed inkomen. De thema’s van de workshops waren:

 • Hoe organiseren we toegang tot grond?
 • Wat zijn de nieuwe verdienmodellen?
 • Van gangbaar naar groenboeren: Hoe ziet dat er uit?
 • Groenboeren kennis, onderzoek en onderwijs
 • De relatie tussen bodem, voeding en gezondheid
 • Natuurinclusieve landbouw

Net als het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) streeft deze beweging naar een transitie in de landbouw. De verschillende interventies uit het GLB kunnen uiteraard ook door de Groenboerenplan beweging worden benut.