Vacatures Regieorganisatie GLB

Hoe zorgen we in Nederland voor een veerkrachtige en toekomstbestendige landbouw,  herstel van de natuur en een leefbaar platteland? Het programma Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van vijf miljard euro wil boeren en tuinders aanmoedigen om voedsel op een duurzame manier te verbouwen. Om dit programma te realiseren, is de Regieorganisatie GLB opgericht, waarvoor we nieuwe medewerkers zoeken. Zoals financiële professionals, (boeren)netwerkadviseurs en een programmacoördinator. Wil jij een baan met impact op de transitie op het platteland? Kom bij de Regieorganisatie GLB werken!

Regieorganisatie GLB

De Europese Unie (EU) kent al zestig jaar een Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). EU-landen geven zelf invulling aan hun eigen landbouwbeleid, binnen de spelregels van het Europese GLB. Nederland heeft voor het nieuwe GLB programma het Nationaal Strategisch Plan opgesteld. Om provincies, waterschappen en de Rijksoverheid te ondersteunen in de uitvoering van dit plan is de Regieorganisatie GLB in het leven geroepen, onder de paraplu van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). ‘We begeleiden overheden in de programmering en monitoren of de beschikbare subsidies goed worden besteed. Belangrijk in het nieuwe GLB programma is vooral of de doelen worden gehaald. Daarnaast onderhouden we een netwerk voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van het Nederlandse platteland’, vertelt programmadirecteur Henk Reinen. 

Word jij onze nieuwe collega?

Meewerken aan het Gemeenschappelijk landbouwbeleid betekent bijdragen aan de transitie in de landbouw. Bij de Regieorganisatie GLB werk je in het centrum van de uitvoering en als spin in het web.

Wil jij meer weten over de vacatures bij Regieorganisatie GLB? Kijk dan op de website Werken voor Nederland. Solliciteren kan tot 9 maart 2023.