De overheid als partner in het gebiedsproces

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) ondersteunt al 16 jaar de aanpak in het stedelijke gebied. We spreken met Tom Daamen, directeur van SKG maar ook hoofddocent gebiedsontwikkeling bij de TU Delft, over zijn ervaringen met gebiedsprocessen en leren dat de verschillen tussen stad en platteland niet zo groot zijn. Het interview is hier terug te lezen.

Vergroot afbeelding woonwijk Almere
Beeld: Pavlo Glazkov – Shutterstock

Werksessie GLB-interventies en Integrale gebiedsontwikkeling

Een aantal van interventies in het GLB zijn integraal gebiedsgericht, verschillende andere interventies zijn meer thematisch en kunnen ingezet worden in de gebiedsgerichte aanpak. Op 4 april organiseren we voor genodigde een werksessie GLB-interventies en Integrale gebiedsontwikkeling. Dit doen wij samen met LNV, provincies, waterschappen en de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak.

De Werkplaats Netwerk Platteland op 8 juni staat ook in het teken van gebiedsgerichte aanpak.