EU CAP Network activiteiten uitgelicht

Het Netwerk Platteland is onderdeel van het Europese CAP Network. De Assembly is het belangrijkste bestuursorgaan van het Europese GLB-netwerk. Dit jaar vond de eerste Assembly bijeenkomst plaats in Brussel. Ook heeft op 22 - 23 maart de eerste National Networks Meeting (NNM) van het EU CAP Network plaatsgevonden in Omiš, Kroatië.

Assembly

Het Netwerk Platteland is onderdeel van het Europese CAP Network. De Assembly is het belangrijkste bestuursorgaan van het Europese GLB-netwerk. De Assembly geeft strategische sturing aan de netwerkactiviteiten. De Assembly komt 1 keer per jaar bijeen.

Na de start in oktober vorig jaar, is 2023 het eerste jaar waarin het Europees CAP Network actief is. De eerste Assembly bijeenkomst vond 6 maart plaats in Brussel. Er nam een delegatie vanuit Nederland deel aan deze bijeenkomst.
 

Vanuit de commissie werd veel informatie gedeeld o.a. overzicht van de strategische plannen van de lidstaten, de governance van de Assembly met drie subgroepen:

 1. LEADER and territorial development;
 2. Innovation and knowledge exchange;
 3. Implementation of the CAP strategic plan.
   

Naast de Assembly wordt een Steering Group, een operationeel en coördinerend orgaan dat ervoor zorgt dat de activiteiten van het netwerk coherent zijn en elkaar aanvullen, ingesteld. In deze Steering Group zijn niet alle lidstaten vertegenwoordigd. De leden worden op basis van een verdeling naar stakeholders, geografische invulling en ervaring gezocht. Het Vlaamse netwerk is aangewezen namens de nationale netwerken (Netwerk Platteland is het Nederlandse netwerk).

Meer informatie en de presentaties van de bijeenkomst zijn hier te vinden : 1st meeting of the EU CAP Network Assembly | European CAP Network (europa.eu)

1st National Networks Meeting

Van 22 - 23 maart vond de eerste National Networks Meeting (NNM) van het EU CAP Network plaats in Omiš, Kroatië. Vertegenwoordigers van 24 netwerken van de Europese lidstaten waren aanwezig. Zij kwamen bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen en te onderzoeken wat er nodig is op Europees niveau om alle nationale netwerken te ondersteunen. 

De bijeenkomst begon met een plenaire introductie en presentaties van onder andere Tugomir Majdak (Ministerie van Landbouw, Kroatië), Antonia Gámez Moreno (hoofd D1 ‘Rural areas and Networks’, DG AGRI / Europese Commissie) en David Lamb (teamleider, CAP Implementation Contact Point / EU CAP Network). Vervolgens werd door het contactpunt de resultaten gepresenteerd van de enquête die is uitgezet onder de netwerken voor de uitvoering van het GLB. De plannen, uitdagingen en ondersteuningsbehoeften van de netwerken werden uitgelicht. De zeven doelstellingen van de nationale GLB-netwerken, zoals omschreven in artikel 126 van Verordening (EU) 2021/2115 werden ook besproken. Daarna volgde er levendige discussies rond de zeven doelstellingen. De deelnemers benadrukten de belangrijkste acties waarmee in de toekomst rekening moet worden gehouden en wat zij hebben geleerd vanuit de vorige periode.

Verder werden de mogelijkheden voor de netwerkvorming, in het kader van thematische clusters, besproken. Vanuit Nederland is het themacluster green architecture and eco-schemes aangedragen. Hiervoor bleek veel belangstelling te zijn.

Alle onderwerpen voor de thematische clusters zijn:

1. Communication and involvement of pillar 1 stakeholders

2. AKIS, knowledge exchange and innovation

3. Long term vision rural areas (LTVRA), rural pact and rural observatory 

4. Rural youth and generational renewal

5. Smart villages and digitalisation of agriculture 

6. Green architecture and eco-schemes 

7. CAP evaluation and monitoring 

8. Digital platform and forum 

9. Regional antennas 

Indien je geïnteresseerd bent in een van deze onderwerpen of meer informatie hierover wilt ontvangen, neem dan contact op met Erika Frankhuizen van de Regieorganisatie GLB, +31 (0)88-041 4501. 

Field trip

Het laatste onderdeel van het programma was een bezoek aan twee projecten die in de vorige GLB-periode vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling van Kroatië subsidie hebben ontvangen.

Het eerste project was Soparnik. Met EU-steun heeft het boerenfamiliebedrijf Čorić het mogelijk gemaakt om te investeren in het productieproces van soparnik. Soparnik is één van de meest beroemdste Kroatische nationale gerechten.

Daarna werd er een school en speeltuin in Dugopolje bezocht. Ook dit project heeft subsidie ontvangen vanuit Europa. Het biedt een veilige, mooie ruimte voor kinderen om te leren en spelen, en moedigt jonge gezinnen aan om in het dorp te blijven wonen. 

ARIA, Agricultural Rural Inspiration award

In 2023 komt er een vervolg op de RIA, de ARIA. De onderwerpen waarop deze keer projecten kunnen worden ingediend voor de award zijn:

 • Smart & competitieve Agricultural
 • Environmental protection
 • Socio-economic infrastructure of rural areas
 • Rural stakeholders skills (2023 is Europees jaar of skills)

Tot 18 augustus 2023 kunnen projecten worden ingediend. Nadere informatie volgt nog. Houd onze website in de gaten voor de updates.

Activiteiten en bijeenkomsten van de GLB-netwerken

 • 3-4 mei Rural Pact Conference in Zweden
 • 23-24 mei Conference on successful environmental practice within the framework of the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) in Zweden
 • ARIA,  Agricultural Rural Inspiration award (vervolg op de RIA, de ARIA)