Werksessie ‘GLB-interventies en Integrale gebiedsontwikkeling’

Op 4 april hebben ca. 70 personen deelgenomen aan de werksessie ‘GLB-interventies en Integrale gebiedsontwikkeling’ om ervaring op te doen met de inzet van GLB-interventies in gebiedsprocessen.

De deelnemers van de werksessie waren van de Collectieven ANLb, landbouworganisaties, GLB-pilot gebiedsgerichte aanpak, waterschappen, provincies, LNV, RVO, Regieorganisatie GLB, LEADER en een Natuur- en Milieuorganisatie. Het grootste gedeelte van de bijeenkomst werd er in 5 groepen gewerkt aan een fictieve gebiedscasus De deelnemers namen daarbij een rol aan in het gebiedsproces die ze in het dagelijks leven niet hebben.

Ter introductie en opwarming van het rollenspel zijn presentaties gegeven over de inzet van GLB-interventies in integrale gebiedsaanpak, de samenhang met het NPLG en over de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak water en bodem voor het deelgebied Noord Oost-Twente. De presentaties zijn alvast hier te vinden. Het verslag van de werksessie wordt later toegevoegd.

De leerervaringen van de groepen zijn vastgelegd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De tijdsdruk en de druk van bovenaf mag niet te groot zijn. De vraag moet zijn: hoe neem je mensen mee en in welk tempo.
  • Van belang is joined factfinding om te zorgen dat er een gemeenschappelijk begrip is van het gebied en de opgave.
  • Water kan een bindend doel in het gebied zijn.
  • Het verdienmodel voor de boeren is één van de belangrijkste aandachtspunten.
  • Het is goed om een overzicht te hebben van de verschillende GLB-interventies die ingezet kunnen worden. Dit zorgt voor een integrale blik en draagvlak.