Good Practice Workshop: Het opstellen van een evaluatieplan

Op 30 en 31 maart werd in Praag een ‘good practice workshop’ georganiseerd door de Europese Evaluation Helpdesk. Het onderwerp van de workshop was het ontwerpen van goede evaluatieplannen voor het nieuwe GLB.

De Europese Commissie gaf een toelichting over het juridische raamwerk waarbinnen het evaluatieplan moet worden opgesteld. Verschillende lidstaten vertelden waar zij staan in het proces, welke methode zij daarin volgen en welke vragen of hobbels zij daarbij tegenkwamen.

Op de tweede dag was er vooral ruimte voor uitwisseling met elkaar en het verzamelen van de belangrijkste lessons learned. Het resulteerde in een wrap up met de drie belangrijkste actiepunten die lidstaten voor zichzelf konden formuleren om de monitoring en evaluatie van het programma weer een stap verder te brengen. In Nederland zijn we bezig de monitoring en evaluatie in te richten. De Regieorganisatie GLB heeft hierbij het voortouw.

De European Evaluation Helpdesk organiseert drie workshops per jaar. De workshop in Praag was de eerste van 2023. De volgende workshop vindt plaats in Malmö, Zweden op 8 en 9 juni en zal gaan over data gaps; hoe ga je om met ontbrekende data?