Gecombineerde opgave

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept agrarische ondernemers op om tijdig te beginnen met het indienen van de Gecombineerde opgave.

De minister van LNV heeft, mede op verzoek van de sector, de periode om de Gecombineerde opgave in te vullen met een maand verlengd tot 15 juni 2023. In deze Gecombineerde opgave levert de agrarische ondernemer de gegevens die nodig zijn voor de Europese Landbouwtelling en voor emissieberekeningen. Maar ook meldt een agrarische ondernemer zich hiermee aan voor het gebruik van belangrijke regelingen van het GLB zoals de basispremie en de eco-regeling.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept agrarische ondernemers nu op om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van de gegevens. Er is het nodige veranderd in de gegevens die men moet aanleveren, zeker als men in aanmerking wil komen voor subsidies vanuit het GLB. Vooral de nieuwe eco-regeling en de eisen voor de basispremie vragen om meer informatie.