Uitnodiging Werkplaats Netwerk Platteland

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de eerste Werkplaats van het Netwerk Platteland: Hoe benut je GLB-instrumenten bij een gebiedsgerichte aanpak? De Werkplaats wordt in samenwerking met het Nieuwe Netwerk georganiseerd.

De Werkplaats vindt plaats bij Gooiland Events, Luitgardeweg 12 in Hilversum. Meld je hier aan!

Gebiedsgerichte aanpak

De gebiedsgerichte aanpak is erop gericht de kwaliteit van natuur, water en bodem in het landelijk gebied te verbeteren op een manier die past bij de lokale omstandigheden en gedragen wordt door agrariërs, bewoners en gebruikers. Tijdens deze Werkplaats Netwerk Platteland ervaar je hoe financiële en andere instrumenten uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dit kunnen ondersteunen.

Op de Werkplaats Netwerk Platteland krijg je door interactieve sessies de kans om je ideeën in te brengen en de mogelijkheid om aan te geven waar het knelt of beter kan. De praktijk van gebiedsgericht werken staat centraal tijdens deze fysieke bijeenkomst. We timmeren met deze werkplaats met elkaar aan de weg om ideeën te bieden voor agrariërs en hun vertegenwoordigers, andere gebruikers van het platteland, terreinbeheerders, lokale en regionale overheden, adviseurs en beleidsmakers.

Jouw bijdrage maakt het verschil

Werkplaatsen van het Netwerk Platteland zijn erop gericht van elkaar te leren en samen verder te komen, ervaringen uit te wisselen en je eigen netwerk te verstevigen. Ze zijn laagdrempelig, concreet en bieden handvatten voor de praktijk. Signalen vanuit de Werkplaatsen worden opgepakt voor het verbeteren van beleid en uitvoering. Kortom we willen op constructieve wijze bouwen aan de toekomst van de landbouw en het platteland.

Programma

9.30    Inloop en inschrijving werkbanken

10.00  Kickstart door de dagvoorzitter Suzan Klein Gebbink

11.00  Introductie Atelier Gebiedsaanpak door Elma Haakmeester

In het atelier kun je ervaren hoe integrale gebiedsontwikkeling eruit ziet aan de hand van een fictieve casus. In 10 gemengde groepen (verschillende organisaties en invalshoeken) voeren we een rollenspel uit, waarbij een deel van de groep een rol aanneemt die deze persoon in het dagelijkse leven niet heeft. De andere deelnemers zijn waarnemer. We leren daarbij ook over de inzet van de GLB-interventies in het (fictieve) gebiedsplan.

11.10  Pauze

11.30  Start Atelier Gebiedsaanpak

13.00  Netwerklunch

14.00  De gebiedsaanpak in Overijssel met Gert Harm ten Bolscher

14.45   Werkbanken met interventies toegepast in concrete gebieden

  1. Samenwerking voor integrale gebiedsontwikkeling
  2. Samenwerking veenweide                                               
  3. Samenwerking overgangsgebieden Natura 2000
  4. Samenwerking voor plattelandsontwikkeling - LEADER
  5. Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer
  6. Fieldlab-regeling
  7. Eco-regeling
  8. Kennis (demoprojecten, vouchers, kennisverspreiding) en innovatie
  9. Productieve investeringen
  10. Niet-productieve investeringen voor boeren en niet-boeren        

15.45 Het Magazijn met Gert Harm ten Bolscher en Henk Reinen

16.00 Netwerkborrel​​​

Wat brengt de Werkplaats jou?

• De gereedschapkist aan ideeën voor het benutten van GLB-instrumenten in jouw gebied;

• De plek om jouw wensen, behoeften en zorgen te uiten;

• De mogelijkheid om mensen te leren kennen die hier net zo mee bezig zijn als jij;

• Kennis en ervaring;

• Nieuwe energie en inspiratie.