Experts gezocht voor de voorbereiding van Focus Groups

Door de Europese Support Facility EIP-AGRI (EIP-Agri SF) worden regelmatig Focus Groups gestart. Focus Groups zijn tijdelijke groepen van 20 deskundigen uit de Europese lidstaten, die kennis en ervaring delen gericht op een specifiek onderwerp. Elke groep onderzoekt praktische, innovatieve oplossingen voor problemen of kansen in de landbouw.

Om de uitvraag van de Focus Groups zo goed mogelijk voor te bereiden is het EIP-Agri SF bezig met het opzetten van een pool van experts. Deze denken vanuit hun eigen perspectief mee over de verschillende thema’s en leveren input om de oproeptekst van de Focus Groups op te stellen.

De geselecteerde deskundigen worden uitgenodigd voor een eerste online meeting op 19 juni van 9.00 - 13.00 uur. Dan wordt gesproken over de thema’s die zijn gekozen voor de volgende reeks Focus Groups:

  1. Regenerative agriculture for soil health
  2. Cultures associations (including milpa and protein crops)
  3. Competitive and resilient mountain areas

Aanmelding als expert

Als je geïnteresseerd bent om aan deze pool van experts mee te doen, dan kun je een mail sturen naar focusgroup.innovation@eucapnetwork.eu. Je wordt gevraagd om aan te geven op welk thema van de bovenstaande lijst je expertise ligt en een CV mee te sturen waaruit dit blijkt. Dit moet uiterlijk op 29 mei worden gedaan. Wat levert het je op: vooral kennis en nieuwe netwerken.

De geselecteerde experts zullen na 29 mei informatie ontvangen over de vergadering van 19 juni. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Kees Anker via c.anker@rb.agro.nl.