Het landelijke Netwerk Platteland is van start gegaan met een succesvolle eerste Werkplaats Netwerk Platteland!

Netwerken, rollenspelen, werkbanken en informatie uitwisselen.

Op 8 juni werd het Netwerk Platteland gelanceerd met de eerste Werkplaats Netwerk Platteland. ‘Gebiedsgerichte aanpak’ stond centraal in het theater Gooiland in Hilversum. De Werkplaats is de fysieke bijeenkomst voor het Netwerk Platteland en werd geopend door Ria Ankersmit, Wethouder Vitaal buitengebied gemeente Oude IJsselstreek. Suzan Klein Gebbink, de dagvoorzitter, sprak met haar over haar ervaring in de gemeente met gebiedsprocessen en het GLB.  Met een gevuld programma met o.a. plenaire start, ateliers, werkbanken en rollenspelen hebben deelnemers met elkaar gewerkt aan de inzet van GLB-instrumenten in de gebiedsgerichte aanpak, ideeën opgehaald, is informatie uitgewisseld en uiteraard ge(net)werkt.

Vergroot afbeelding groep mensen van bovenaf
Locatie theater Gooiland in Hilversum

Reinier de Groot van de provincie Overijssel; “NPLG en GLB hebben hetzelfde voor ogen. Samen uitdenken hoe je de middelen wilt inzetten.”

Harold Overmars, Bestuurslid NAJK, (portefeuille leefomgeving) en jonge boer: “Jonge boeren kijken om zich heen en vullen de gecombineerde opgave zelf in.”

Ateliers

In vijf groepen zijn, in de ateliers, aan de hand van een fictieve casus rollenspelen uitgevoerd. Hierbij werd ervaren hoe het is om deel te nemen aan een gebiedsproces en het inzetten van de GLB-maatregelen. De deelnemers kropen in de rol van een partij in de gebiedsaanpak, zoals een boer, een waterschap of een campingeigenaar. Een aantal waarnemers hebben genoteerd wat de leerpunten waren bij het atelier.

Leerpunt uit een atelier: leg wensen op tafel, maar ga niet te snel naar oplossingen. Er is een onafhankelijk persoon nodig om van individuele belangen een gezamenlijk belang te maken.

Werkbanken

Gert Harm ten Bolscher (gedeputeerde Overijssel) start de werkbanken met de aanpak van het gebiedsplan in provincie Overijssel. Hij vertelt over de drie keer drie aanpak en de 6 regio’s  in Overijssel.

In tien werkbanken is vervolgens gesproken over en geleerd van de inzet van de GLB-maatregelen in de gebiedsaanpak. De interventie-eigenaar van LNV of provincie vertelde over de maatregel en een gebiedskenner vertelde uit eigen ervaring over de inzet hiervan. De presentaties werden afgesloten met een vraag. De deelnemers in de workshop hebben hiervoor oplossingen aangedragen.

Gert Harm ten Bolscher: “Randvoorwaarden is samen, van onder af, alle sectoren moeten mee doen, niet alleen de agrarische sector.”

Het Magazijn

Dank aan de deelnemers; er is veel input verzameld bij de Werkplaats. Aan een verslag hiervan wordt gewerkt, dit delen we en slaan we samen met de andere informatie op in ons 'Magazijn'.

Werkwijze Werkplaats Netwerk Platteland

Ingrid Janssen, directeur Stichting Stimuland lichtte de rol van het Netwerk Platteland en nieuwe aanpak “de Werkplaats” toe. Het reilen en zeilen (activiteiten) van de Werkplaats Netwerk Platteland gaat gebeuren in samenwerking met een kerngroep, onder leiding van kwartiermaker Ingrid Jansen. Met deze kerngroep willen we verbindingen leggen naar bestaande regionale en landelijke netwerken. Om input te krijgen over de opzet en werkwijze van de eerste Werkplaats Netwerk Platteland is op deze dag door Ingrid en Erika Frankhuizen, coördinator Netwerk Platteland, waardevolle input opgehaald voor volgende Werkplaatsen. De vragen die zij stelde:

  • Waarom kom je naar de Werkplaats?
  • Mis je bepaalde personen/ doelgroepen?
  • Wat komt er in jou op als je aan de werkplaats denkt?
  • Heb jij ideeën voor toekomstige werkplaatsen?


Een goede eerste opbrengst, waar we mee aan de slag gaan. Aanvullingen en ideeën over de Werkplaats Netwerk Platteland horen we graag. Dat kan door het formulier in te vullen.

Werkplaats Netwerk Platteland
Ten behoeve van het stimuleren, structureren en ‘zichtbaar/ bruikbaar’ maken van het GLB- netwerk is een Werkplaats ingericht. Dit is een bijeenkomst die tweemaal per jaar plaatsvindt en is voor alle relevante deelnetwerken van het GLB-netwerk. In een Werkplaats leren we van elkaar, komen we samen verder door het uitwisselen van ervaringen en worden netwerken verstevigd. Door laagdrempelig, concreet en het bieden van handvatten voor de praktijk, willen we de transitie naar een toekomstbestendige landbouw en vitaal platteland  stimuleren. Ook kunnen uit dit GLB-netwerk signalen naar voren komen over de voortgang/ eventuele verbeterpunten van inhoud en/of uitvoering van het NSP!

Deze eerste werkplaats is in samenwerking met de Regieorganisatie GLB, Netwerk Platteland en het Nieuwe Netwerk georganiseerd.