Werkbezoek Akker van de toekomst en biologisch akkerbouwbedrijf BioRomeo

Korte ketens, duurzame akkerbouw en strokenteelt

Om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het veld, gaat de Regieorganisatie GLB regelmatig op werkbezoek. Deze keer waren we, samen met collega’s van de provincie Flevoland en het ministerie van LNV, op bezoek bij een akkerbouwer in Ens, de Noord-Oost Polder.

Biologisch akkerbouwer Digni van den Dries van BioRomeo nam ons mee in zijn verhaal over ruim twee decennia biologisch boeren. Zijn aanstekelijk enthousiasme, uitstekend vakmanschap en ‘boerenslimheid’ bracht veel goede discussies op gang over o.a. korte ketens en mogelijkheden om het aandeel biologische producten voor de Nederlandse consument te vergroten in de supermarkten. Voor de consument betaalbaar en voor de producent een goede eerlijke prijs!

Buiten zagen we de diversiteit in vruchtwisseling, met o.a. ook een wintervoedselgebied en specifieke technologische keuzes om met onbereden bedden te werken om de verdichting van de bodem te voorkomen. Dat werkt positief voor het bodemleven en de waterhuishouding. Door op een speciale manier zilveruitjes te zaaien, namelijk het zaadje met een laagje compost bedekken en aangepaste mechanische onkruidbestrijding voorkomt hij veel onkruid. Hij is dan ook de enige akkerbouwer in Nederland die biologische zilveruitjes teelt.

De extra aandacht voor natuurlijke elementen op het perceel betaalde zich uit door het zien van de torenvalk en haar jongen. Ook het voornemen om het perceel te omzomen met vier kilometer struweel en bomen past goed in de beleidsopgaven van het GLB.

Het tweede deel van het bezoek stond in het teken van het project Akker van de Toekomst, met als doel het verbeteren van de gangbare akkerbouw om onze opgaven/ klimaatdoelstellingen te halen.  Ze zijn een heel eind op weg, maar er wordt nog hard aan gewerkt. Zeker de moeite waard om daar eens te kijken!