Tweede Nationale Netwerkbijeenkomst EU CAP Network

Op 20 en 21 september vond de tweede ‘National Networks Meeting’ van het EU CAP Network plaats in Leszno, Polen. Vertegenwoordigers van 24 netwerken van de Europese lidstaten kwamen bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen en te bespreken wat er nodig is om nationale netwerken te ondersteunen.

Belangrijk onderwerp op de eerste dag was de betrokkenheid van pijler 1 stakeholders bij de activiteiten van het netwerk. Hoe pakken de verschillende nationale netwerken dit op? Via interactieve sessies zijn er verschillende benaderingen verkend om de communicatie met pijler 1 stakeholders te stroomlijnen. Bijna elk land pakt het net weer anders op en daarmee kwamen er goede ideeën op tafel.

In Nederland communiceert de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) over pijler 1 (voorwaarden/ conditionaliteiten en de eco-regeling) rechtstreeks met de agrarische sector. Communicatie over pijler 2, openstellingen van bepaalde maatregelen/ interventies, gebeurt voornamelijk door de provincies.

Jaarlijks werkprogramma

Er werd een update van het werkprogramma 2023-2024 gegeven. Alle aankomende evenementen, activiteiten en publicaties staan op de website Annual Work Programme 2023-2024 | European CAP Network (europa.eu). Goed om hier eens een kijkje te nemen.

Veldexcursie

De tweede dag stond in het teken van veldexcursies. We hebben onder andere de Rural Homemakers Club in Pilichowko bezocht. Zij stemmen de bijenteelt goed af met de agrarische omgeving. Bovendien maken ze verschillende soorten (pure) honing. 

Ook is een demonstratie melkveehouderijbedrijf in Tlubice bezocht. Zij passen milieuvriendelijke en innovatieve methodes, bijvoorbeeld precisielandbouw, toe om daarmee hun steentje bij te dragen aan de klimaatverandering.

De tweede Nationale Netwerkbijeenkomst is georganiseerd door het CAP Implementation Contact Point samen met het Poolse Nationale Netwerk. De volgende bijeenkomst vindt plaats in maart 2024 in Denemarken.

EU CAP Network
Het EU CAP Network ondersteunt het ontwerp en de implementatie van strategische GLB-plannen, innovatie en kennisuitwisseling, inclusief EIP-AGRI en evaluatie en motoring van het GLB.
About the European CAP Network | European CAP Network (europa.eu)