“Als lid van het kernteam kun je meesturen op vorm en inhoud van de dialoog.”

Theo Vogelzang is senior beleidsmedewerker landbouw en natuur bij LandschappenNL. Dat is de koepel van provinciale landschappen en organisaties voor landschapsbeheer in Nederland. De organisatie vertegenwoordigt ongeveer 300.000 leden. De voornaamste taak van Theo is landbouw en natuur met elkaar verbinden en bijdragen aan een natuurinclusieve landbouw op termijn. Theo beschouwt dat ook als zijn persoonlijke missie, waar hij al sinds zijn studietijd in Wageningen mee bezig is. Theo heeft, als lid van het kernteam, een duidelijke mening over de meerwaarde van de Werkplaats ‘Leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’ dat op 30 november plaatsvindt.   

Theo is al langer betrokken bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “In mijn vorige baan, als onderzoeker bij Wageningen Economic Research, heb ik diverse studies uitgevoerd over de toekomst van het GLB. Na mijn overstap naar LandschappenNL, heb ik het GLB in mijn portefeuille gekregen. En sindsdien ben ik op nationaal en internationaal niveau bezig met de verduurzaming van het GLB.”

Schat aan GLB-kennis

“In dat kader heb ik de afgelopen jaren veel tijd en energie besteed aan de hervorming van het GLB, zoals we die nu kennen met conditionaliteiten en de ecoregeling. Ik mocht namens LandschappenNL lid zijn van de Maatschappelijke Klanbordgroep voor het huidige NSP-GLB. En namens mijn organisatie ben ik ook lid van de landbouwwerkgroep van het Europese Milieu Bureau. Dat is een NGO die zo'n 30 miljoen mensen in 24 Europese landen vertegenwoordigt en ook streeft naar een duurzamer GLB.” 

Alle stakeholders moeten meedenken

“Ik vind het belangrijk dat overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het GLB. Het Netwerk Platteland is daar bij uitstek een plek voor. Ik vind dat stakeholders daar actief en betrokken in moeten investeren. Daarom vind ik het fijn om deel uit te maken van het kernteam Werkplaats. Dan kun je ook gericht meesturen in de vorm en de inhoud van die dialoog.”

Het juiste gesprek voeren

Volgens Theo moet de Werkplaats bovenal niet ontaarden in oeverloos gepraat over doel en inhoud van de gewenste transitie van de landbouw in ons land. “Volgens mij moet de Werkplaats vooral gaan over hoe het GLB daar een bijdrage aan kan leveren. Zo voorzie ik bij de volgende herziening van het GLB een doorontwikkeling naar het sec belonen van agrarische ondernemers voor ecodiensten. Ik vind het interessant om over het hoe en waarom daarvan de komende tijd met de stakeholders in de Werkplaats over door te praten.”

Stip op de horizon

Theo ziet graag dat we in de Werkplaats met elkaar van gedachten wisselen over hoe het GLB een bijdrage kan leveren aan de verdere verduurzaming van de landbouwsector in ons land. Tot slot zegt Theo: “Als we met elkaar over 4 jaar kunnen zeggen dat we daar met de Werkplaats een belangrijke bijdrage aan geleverd hebben, dan is het alle tijd en energie die we daar met elkaar in geïnvesteerd hebben dubbel en dwars waard geweest.”