Even voorstellen: nieuwe medewerkers bij de Regieorganisatie GLB

Regieorganisatie GLB is een nieuwe programmadirectie van het Rijk en de provincies en stuurt onder de paraplu van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Nationaal Strategisch Plan (NSP) aan. Sinds de start op 1 januari 2023, is de organisatie flink gegroeid. Met deze rubriek stellen wij onze nieuwe medewerkers voor.

Mirjam van Brugge

Ik ben Mirjam van Brugge en sinds juli werkzaam voor de Regieorganisatie GLB. Als financieel adviseur houd ik mij vooral bezig met de financiële kant van het NSP. Ik ondersteun de provincies, het Rijk en andere betrokkenen bij de uitvoering van het NSP. Dit doe ik onder andere door de (financiële) gevolgen van plannen inzichtelijk te maken en de voortgang bij te houden. Daarnaast beoordeel ik of al deze plannen samen leiden tot de uitvoering van de geformuleerde doelen en bijbehorende budgetten in het goedgekeurde NSP.

Hiervoor heb ik bij RVO gewerkt in verschillende functies. Ik ben begonnen als projectbegeleider van onder andere POP-projecten. Later heb ik de overstap gemaakt naar de financiële afdeling waar ik de verantwoording van de EU-uitgaven heb begeleid. Ik heb er veel zin in om deze opgedane ervaring te combineren in deze functie en zo bij te dragen aan een goede uitvoering van het nieuwe GLB.

Anna van Roekel

Ik ben Anna van Roekel en sinds kort wonend in Den Haag. Ik ben opgegroeid in Stadskanaal in Groningen, omringd met aardappel en bieten velden. Na ontwikkelingseconomie te hebben gestudeerd in Wageningen, heb ik 7 jaar in West-Afrika gewoond en met name in Ghana. Daar werkte ik onder andere aan de implementatie van duurzaamheidsprojecten voor een internationale cacao handelaar. Zo werkte ik de afgelopen jaren aan thema’s als kinderarbeid, inkomen van cacao boeren en toegang tot kleinschalige financiering. De context is uiteraard anders dan in Nederland, zo hadden we het daar over boeren met enkele hectares en gaat het in Nederland over boeren met tientallen hectaren tot wel honderden. Toch zijn er ook veel overeenkomsten, veel problemen spelen ook hier in Nederland zoals klimaat, milieu en sociaaleconomische ontwikkelingen. De ervaringen hiermee neem ik mee in mijn werk bij de Regie organisatie.

Sinds half juni ben ik gestart bij de Regieorganisatie GLB. Ik werk met name aan monitoring en evaluatie van het Nationaal Strategisch Plan (NSP 2023-2027). Dit houdt in dat ik samen met collega’s werk aan onder andere het opzetten van een monitoringsysteem om in kaart te brengen welke ontwikkelingen er in het programma spelen en kijk naar de impact van het programma op de (groene) doelen in het NSP zoals klimaat, biodiversiteit en milieu, maar ook naar de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. Ik vind het leuk om te werken aan zulke uiteenlopende onderwerpen die bij elkaar komen in het GLB en een groot thema zijn in de samenleving.

Ik kijk er naar uit om van het Netwerk meer te leren over de Nederlandse landbouw en de duurzaamheidstransitie en samen met onze enthousiaste club collega’s een bijdrage te kunnen leveren aan de implementatie van het NSP-programma en een toekomstbestendige landbouw.