“De vitaliteit van dorpen en dorpsgemeenschappen is cruciaal voor verduurzaming van de samenleving.”

Op 30 november is er voor de tweede keer een Werkplaats voor mensen die dagelijks met de toekomst van de landbouw bezig zijn. Deze keer is het thema ‘Leefbaarheid en  sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland’. Roel During is onderzoeker aan de universiteit van Wageningen. Roel heeft in projecten rondom natuurinclusieve landbouw te maken met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Op de Werkplaats is Roel een van de sprekers. Roel werkte onlangs aan een onderzoek over leefbaarheid op het platteland. Vanuit dit onderzoek duidt hij dit thema op de Werkplaats. Roel geeft alvast een doorkijkje.  

Roel heeft een duidelijke visie op de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. “De vitaliteit van dorpen en dorpsgemeenschappen is cruciaal voor het sociaalecologisch verduurzamen van de samenleving. Die vitaliteit wordt in hoge mate bepaald door gevoelens van trots, eigenheid en autonomie. Het huidige overheidsbeleid neemt de relatie tussen boeren en andere inwoners van het platteland onvoldoende als uitgangspunt. Kort samengevat wordt het tijd dat Nederland serieus plattelandsbeleid gaat maken; dat is er nu niet.”

Vele uitdagingen

“Er zijn veel uitdagingen. Maar het is voornamelijk de uitdaging om ervoor te zorgen dat het platteland mee kan denken en sturen in het opvangen van alles wat een plek moet krijgen, zoals nieuwe natuur, energie, wateropvang enzovoorts. De belangrijkste kans is dat plattelandsgemeenschappen, eerder dan in de stad, een meer natuurinclusieve levensstijl ontwikkelen. Dit omdat ze simpelweg dichter bij de natuur leven.“

Werkplaats als waardevol instrument

“De Werkplaats is waardevol voor mij. Ik kan daar kennis nemen van allerlei maatschappelijke initiatieven, samenwerkingsvormen en innovatieve probleemoplossingen. Die kennis vergaar ik door gesprekken te voeren met mensen die met hun voeten in de klei staan. Ik hoop een steeds betere adviseur te worden van bewoners, die met initiatieven komen on aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun leefomgeving en daarmee hun leven.”