Nederland heeft 31 gebieden geselecteerd voor Brede Plattelandsontwikkeling (LEADER)

Provincies hebben, middels een selectieronde, het afgelopen jaar in totaal 31 gebieden geselecteerd voor Brede Plattelandsontwikkeling (LEADER). LEADER is een belangrijke maatregel voor plattelandsontwikkeling binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wat is LEADER?

LEADER (Liaisons entre actions de dévelopment de l'économie rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. LEADER is een bottom-up werkwijze waar binnen diverse partijen, van inwoners, gemeenten, landbouwers en ondernemers tot natuurorganisaties, samen een ontwikkelingsstrategie, de zogenoemde LOS, voor het gebied maken en uitvoeren.

Ontwikkelingsstrategie geeft richting aan het gebied

In de ontwikkelingsstrategie staat aangegeven wat er speelt in het gebied op het gebied van plattelandsontwikkeling, voorzieningen, recreatie, biodiversiteit, klimaat, bodem, water, lucht en ondernemerschap.

Tijdspad

De strategieën worden uitgevoerd in de periode 2024-2029.