LEADER startdag 2024

Op vrijdag 9 februari 2024 organiseren LEADER Netwerk Nederland (LNN), de Regieorganisatie GLB en gasthost provincie Drenthe een startdag voor LEADER. De startdag is een fysieke bijeenkomst, die in het teken staat van een goede start van de nieuwe LEADER-periode en het verwelkomen van leden van (nieuwe) LEADER-gebieden.

Het is een dag waar kennis gedeeld wordt, workshops te volgen zijn en waar vooral ook genetwerkt wordt. De startdag wordt georganiseerd voor alle leden van de LAGs, secretarissen-coördinatoren, penvoerders, coördinatoren van de provincie. Kortom voor en door LEADER mensen.

Programma LEADER startdag

Onder leiding van dagvoorzitter Marije Kattenwinkel, LEADER Coördinator Drenthe Oost, starten we de dag plenair. We beginnen met een spoedcursus wat-is-wat en wie-is-wie in LEADER/NSP-land. Vervolgens een korte toelichting LEADER Netwerk Nederland. We sluiten af met een presentatie over de meerwaarde van LEADER en de Toolkit van de Regieorganisatie GLB. Na het plenaire gedeelte gaan we uiteen voor workshops en sluiten gezamenlijk af met een borrel.

Via het inschrijfformulier kan de voorkeur voor een workshop worden aangegeven. Tot uiterlijk 2 februari is aanmelden mogelijk via: LEADER startdag februari 2024 | Samenwerken | Netwerk Platteland

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Janita van der Veen | 06 5002 3278 | j.m.vanderveen@minezk.nl.